Tehnologija World-wide-web

Vještačka inteligencija koja muziku pretvara u slike

Sinestezija je retko stanje u okviru kojeg se čula pomešaju, pa neki mogu da „čuju“ boje, a drugi da „okuse“ reči.“ Ovaj neurološki fenomen sada može da se postigne i uz pomoć nekih savremenih pomagala, poput veštačke inteligencije koja rezultate jednog čula prevodi u drugo.

Radi se o projektu belgijskog eksperta Xandera Steenbruggea, koji se bavi mašinskim učenjem, i radi na neuralnoj mreži koja muziku prevodi u neverovatne vizuelne predstave. Projekat je poneo ime “Neural Synesthesia,” a funkcioniše uz pomoć sistema mašinskog učenja koji nove podatke generiše na osnovu onih koje je dobio u paketu za treniranje. Tako je stvoren potpuno novi pristup audio-vizuelnom iskustvu, u okviru kojeg čovek ne kreira vizuelne predstave, već samo asistira dok veštačka inteligencija izvršava radnje.

Algoritmi veštačke inteligencije se prvo treniraju uz pomoć seta bazičnih fotografija, a onda se model obučava tako da može da kopira stil sa ponuđenih slika. Nakon treninga sistem dobija slobodu da menja i izvrće vizuelne predstave, a na osnovu parametara koje dobija od Steenbruggea. Tako za konačan rezultat nije zaslužan samo AI sistem, već se, kako ističe kreator, radi o saradnji između mašine i čoveka. Rezultati govore sami za sebe.

Izvor: Futurism

Danas objavljeno

Kineski senzori “čitaju” emocije ljudi – revolucija ili velika obmana

D

Japanci napravili pametnu masku za lice

D

Hodate i koristite mobilni telefon? Ovdje kažnjavaju takvo ponašanje

D

Ostavite komentar