10. Novembra 2022.

Usvojen Dokument okvirnog budžeta za period 2023 – 2025. godine

Big Portal

Novi tekst Dokumentra okvirnog budžeta bilo je potrebno je usvojiti radi usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama Zakona o platama i naknadama i institucijama BiH, koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Dokument okvirnog budžeta institucija biće usaglašen sa Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period, nakon što ga usvoji Fiskalni savjet BiH.

Na ovaj način stvoreni su uslovi da Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara pripremi i Savjetu ministara na utvrđivanje dostavi Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu radi daljeg upućivanja Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga na kraju i usvaja.

Savjet ministara je na današnjoj sjednici utvrdio Prijedlog sporazuma o zajmu između BiH i Fonda Opeka za međunarodni razvoj za Projekat izgradnje dionice auto-puta Nemila – Donja Gračanica na Koridoru “Pet ce”.

Riječ je o dodatnom zajmu vrijednom 25 miliona evra, kojim će biti finansirana izgradnje dionice Vranduk – Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica, a alociran je na Federaciju BiH /FBiH/, s rokom otplate od 14 godina uz grejs period od četiri godine.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog ugovora o zajmu – tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 25 miliona evra, sa rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a zajam je alociran na FBiH, odnosno Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja.

Savjet ministara utvrdio je i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu – Koridor “Pet ce” – Projekat Mostar sjever – Mostar jug, između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, s osnovama za njegovo zaključivanje. Za potpisnika u ime BiH predložen je ministar finansija i trezora.

Zajam vrijedan 220 miliona evra namijenjen je za izgradnju oko 15 kilometara duge dionice auto-puta na Koridoru “Pet ce” sa dvije dvostruke trake, a njegov rok otplate je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda na otplatu glavnice, uz povoljnu euribor kamatu.

Zajam je alociran na FBiH /Јavno preduzeće Autoceste FBiH/, a dionica počinje petljom Mostar sjever i završava petljom Mostar jug.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Projektnog sporazuma između Savjeta ministara i Organizacije UN za hranu i poljoprivredu u vezi sa implementacijom Programa tehničke saradnje /TCP/ “Podrška planiranju lokalnog poljoprivrednog i ruralnog razvoja” u vrijednosti 220.000 američkih dolara.

Ovaj projekat je usmjeren na poboljšanje održivog upravljanja prirodnim resursima i poboljšanje ekonomske dobrobiti ruralnih zajednica kao rezultat ciljanih intervencija javnog sektora i izdataka u vezi sa ruralnim razvojem i poljoprivredom.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara utvrđen je Prijedlog za zaključivanje Projektnog sporazuma o programu tehničke saradnje “Јačanje kapaciteta privatnog i javnog sektora u prioritetnim lancima vrijednosti” između Savjeta ministara i Međunarodne organizacije za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama /UN FAO/.

Radi se o projektu za čije provođenje je UN FAO obezbijedio 153.000 američkih dolara s ciljem poboljšanja tehnike proizvodnje i kvaliteta proizvoda, smanjenja prehrambenog otpada, povećanja komercijalizacije i davanja više mogućnosti za stvaranje prihoda za gazdinstva u odabranim lancima vrijednosti.

Savjet ministara donio je Odluku o namjeni i uslovima za dodjelu državne pomoći u obliku naknade privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Ova odluka, čiji je predlagač Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, predstavlja dalji korak prema usklađivanju zakonodavstva BiH u oblasti državnih pomoći sa odgovarajućom pravnom tekovinom EU, odnosno ispunjavanje obaveza preuzetih sklapanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Savjet ministara BiH donio je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu.

Dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u oblasti zapošljavanja u 2022. godini.

Polazne osnove za kreiranje ovog dokumenta predstavljali su prioritetni ciljevi navedeni u programima rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, koje su prihvatila nadležna ministarstava i institucije.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare