25. Novembra 2020.

U banjalučkoj Službi pravne pomoći najviše prigovora na komunalije

Big Portal

Kako je istakla, od ukupnog broja usluga koje su pružene, 2.113 se odnosi na pismene podneske, odnosno tužbe, žalbe, prigovore, prijedloge i drugo, a 2.602 su bili usmeni pravni savjeti građanima.

“U Službi pravne pomoći zastupljena su, kao i do sada, pitanja vezana za sve oblasti prava. Pismeni podnesci, koje Služba pravne pomoći sastavlja na zahtjev građana, odnose se na izradu prigovora u izvršnom postupku radi naplate komunalnih usluga, od kojih su najzastupljenije usluge na ime odvoza otpada i isporuke toplotne energije, te žalbe iz oblasti stambenog zbrinjavanja lica sa statusom porodica poginulih boraca i RVI te ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite”, objašnjava Pavlovićeva.

Prema njenim riječima, veliki broj građana obraćao se zbog sačinjavanja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći prema Centru za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama.

“Zastupljeni su u značajnom broju i podnesci u parničnom i vanparničnom postupku, a posebno tužbe u postupku razvoda braka, u vezi sa zakonskim izdržavanjem maloljetne djece, tužbe iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i lica sa statusom RVI, kao i razne vrste prijedloga u vanparničnom postupku”, navodi Pavlovićeva.

Dodala je da su najčešće žalbe vezane za upravni postupak, koje se tiču ostvarivanja prava na primjer iz penzijsko-invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa građana koji ostvaruju kod RUGIP-a i drugo.

“Žalbe na ostavinska rješenja nisu česte. Uglavnom se pišu prijedlozi za ispravku greške u rješenjima o nasljeđivanju ako se radi o nekoj tehničkoj grešci pri izradi rješenja”, dodala je Pavlovićeva.

Pojasnila je da je jednom data nasljedna izjava u ostavinskom postupku neopoziva, i uglavnom se na ostavinskoj raspravi nasljednici odriču prava na žalbu kako bi rješenje o nasljeđivanju odmah postalo pravosnažno.

Prema odluci koju je usvojila Skupština grada krajem 2018. godine, plaćanja su oslobođene kategorije lica u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama i aktima Skupštine grada, što uključuje porodice palih boraca, socijalno ugrožene kategorije lica, nezaposlena lica u vezi sa sastavljanjem pismena za zaposlenje, invalidi i civilne žrtve rata za podneske u vezi sa školovanjem.

NEZAVISNE NOVINE

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare