Traži se željena a ne stručna osoba za ovaj posao - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Traži se željena a ne stručna osoba za ovaj posao

Služba za zajedničke poslove institucija BiH, na čijem je čelu Dragan Šojić, raspisala je interni oglas prema kojem se traži “stručni saradnik za odnose s javnošću”.

U oglasu zbunjuje što je Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine potrebna osoba sa diplomom biotehničkog fakulteta. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine traži glasnogovornika, PR -a sa biotehničkim fakultetom.

Ovaj fakultet nalazi se u Bihaću i kako stoji na stranici ovdje se školuju kadrovi za sljedeća zanimanja: Ratarstvo-povrtlarstvo, Stočarstvo, Organska poljoprivreda, Voćarstvo-vinogradarstvo, Prehrambena tehnologija, Zaštita okoliša.

U oglasu je navedeno da potencijalni diplomirani ratar/stočar/povrtlar u „Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Informiše i savjetuje direktora Službe u pitanjima koja se tiču informiranja javnosti o radu institucije; sačinjava i dostavlja direktoru strategiju i utvrđuje prioritete po pitanjima odnosa sa javnošću, pravi planove i izvještava o izvršenju planova u oblasti odnosa sa javnošću; vrši poslove službenika za informisanje i odgovoran je za sprovođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama; kontroliše sadržaj dokumentacije koja je upućena prema javnosti preko svih medija; priprema izvještaje o svim važnijim aktivnostima Službe i pravi saopštenja za javnost i sredstva javnog informiranja, vodi brigu o hitnom dostavljanju traženih informacija; izrađuje i provodi komunikacijsku strategiju Službe; priprema, održava i učestvuje u kreiranju web stranice Službe; po nalogu direktora Službe istupa u ime Službe u javnosti i medijima; sarađuje sa drugim službenicima na istim poslovima i drugim institucijama Bosne i Hercegovine; vrši i druge poslove po nalogu direktora i zamjenika direktora, za svoj rad odgovara direktoru Službe i zamjenicima direktora.”

(Agencije)

Danas objavljeno

Pucnji blizu predsjednicke palate

M.

Službe bezbjednosti na nogama; Opasnost

M.

Velja i Mesar htjeli čamcima da bježe preko Drine

M.

Ostavite komentar