"Tijanin zakon" uskoro pred poslanicima NSRS - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

“Tijanin zakon” uskoro pred poslanicima NSRS

Nakon što je u Srbiji stupio na snagu „Tijanin zakon“, kojim je omogućeno izricanje kazne doživotnog zatvora za ubice djece, obljubu maloljetnika, trudnica, nemoćnih, i u RS pokrenuta je slična inicijativa.

Naime, ministar pravde Anton Kasipović očekuje da bi se u skupštinskoj proceduri do ljetne pauze mogao naći Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, što znači da bi njegovim usvajanjem uslijede strožije kazne za izvršioce teških krivičnih djela.

Vlada RS nedavno je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS kojim Minisarstvo pravde Narodnoj skupštini predlaže uvođenje kazne doživotnog zatvora za teške oblike krivičnog djela.

Priča o nacrtu ovog zakona uslijedila je nakon usvajanja „Tijaninog zakona“ u Srbiji gdje je pomenuta kazna predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloljetnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem.

„Sigurni smo da će rasprava u Narodnoj skupštini, nakon toga vjerovatno i stručna ili javna rasprava dodatno poboljšati ovaj tekst zakona. Stav Ministarstva pravde, jeste, da će za posebno teške oblike ovog djela biti propisivana i presuđivana kazna doživotnog zakona“- ističe ministar pravde Anton Kasipović.

Da dugotrajne kazne zatvora od 25 do 45 godina treba zanimijeniti sa kaznom doživotnog zatvora, te da počinioce teških krivičnih djela treba nastrožije sankcionisati – smatraju i građani.

„To treba dožitovno da se kažnjava. Silovanja, masakr za to sam normalno da se ukine, a to se može postići doživotnim kaznama. Ima puno silovatelja i ostalih problema u ovoj državi, tako da podržavam tu odluku“- navode građani.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika predviđa i mogućnost davanja uslovnog otpusta. Da na tome treba insistirati u usvajanju konačnog teksta ovog zakona, smatra i profesor krivičnog prava Ivanka Marković. U protivnom, navodi, bila bi prekršena odredba člana 3 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava kojom se zabranjuje nehumano i nečovječno

„Komisija Savjeta Evrope koja na neki način prati provođenje ovog člana je već nekoliko puta dala negativno mišljenje na ona zakonodavstva koja imaju kaznu doživotnog zatvora, ali pri tome nemaju mogućnost davanja uslovnog otpusta. Ja bih rekla da mogućnost davanja uslovnog otpusta ne znači i automatski obavezu da se uslovni otpust da onom učiniocu kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora.

Može se postaviti pitanje ko bi od članova komisije za davanje uslovnog otpusta u slučaju da molbu za uslovni otpust podnese lice koje je izvršilo teško krivično djelo na štetu polnog integriteta djeteta, usljed čega je došlo do smrti tog djeteta, ko bi glasao za davanje uslovnog otpusta takvom jednom licu“- pojašnjava profesor krivičnog prava Ivanka Marković.

Profesor krivičnog prava Ivanka Marković navodi da nikada nisu istraženi statistički pokazatelji na osnovu kojih bi se znalo na koji način je kazna doživotnog zatvora uticala na eventualne počinioce teških krivičnih djela. Zato je, kaže, neophodno sprovesti detaljnu analizu koja će dati dokaze o potrebi uvođenja ovakve kazne.

BN TV

Danas objavljeno

Putin unaprijedio Kadirova

M.

Opozicija predala zahtjev za ponovno brojanje za predsjednika RS

M.

Vladajuća koalicija se sastala u Banjaluci

M.

Ostavite komentar