Republika Srpska dala saglasnost za prenos nadležnosti na BiH za gas - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Republika Srpska dala saglasnost za prenos nadležnosti na BiH za gas

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za prenos dijela nadležnosti za gasni sektor na nivo BiH, a sve to pravdajući evropskim direktivama. Vlada je na sjednici održanoj 20. juna dala pozitivno mišljenje na prednacrt zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH. Taj…

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za prenos dijela nadležnosti za gasni sektor na nivo BiH, a sve to pravdajući evropskim direktivama.

Vlada je na sjednici održanoj 20. juna dala pozitivno mišljenje na prednacrt zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH.

Taj prednacrt predviđa da Državna regulatorna komisija za energetiku (DERK) BiH u dijelu sektora gasa ima ulogu u predstavljanju i saradnji, te da bude jedna kontakt tačka, potvrdili su za CAPITAL u Ministarstvu industrije i energetike RS.

Dodali su da prednacrt zakona predviđa i da DERK ima ulogu u donošenju metodologije za utvrđivanje tarifa i/ili naknada koje se primjenjuju za transport prirodnog gasa, entiteti donose tarife i utvrđuju tarifne stavove.

Sve je, tvrde, zbog usaglašavanja sa evropskim direktivama i regulativama.

U Ministarstvu industrije i energetike RS objašnjavaju da su se Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, koji je ratifikovao Parlament BiH, ugovorne strane obavezale da u svoje zakonodavstvo prenesu odredbe iz „Trećeg paketa“ direktiva EU za oblast električne energije i prirodnog gasa.

U svrhu ostvarenja ovih ciljeva, ugovorne strane su trebale da transponuju i implementiraju odredbe iz pravne tekovine Evropske Unije, a koje se odnose na električnu energiju i gas.

„Imajući u vidu da je energetski sektor u BiH regulisan zakonima na nivou entiteta i na nivou BiH, u cilju transpozicije direktiva EU bilo je neophodno pristupiti izradi nove regulative za sektor električne energije i sektor gasa na nivou BiH i na nivou entiteta“, naveli su u resornom ministarstvu.

Republika Srpska ima Zakon o gasu iz 2018. godine, koji je usklađivan s odredbama Trećeg energetskog paketa.

„Specifičnost regulatornog okvira za energiju u BiH, odnosno tri regulatora, Elektroprenos BiH, gas regulisan samo na nivou entiteta, elektroprivrede različito organizovane, Nezavisni operator sistema (NOS) BiH, izvorne Ustavne nadležnosti za energetski sektor pripadaju entitetima i drugo, je zahtijevao konstantan angažman svih nivoa vlasti u BiH, kako bi se kompromisnim rješenjem došlo do određenog nivoa usaglašenosti zakona sa zahtjevima direktiva i interesima entiteta, nakon čega je Vlada RS na svojoj 25. sjednici dala pozitivno mišljenje na prednacrt ovog Zakona“, istakli su u Ministarstvu industrije i energetike.

(Capital)

Danas objavljeno

Preminuo Milutin Mrkonjić

M.

Novi protesti u Zagreb protiv kovid potvrda

M.

Novi soj virusa korona visoko rizičan za Evropljane

M.

Ostavite komentar