23. Februara 2021.

Prodaju zlata nije prijavio kao prihod

Big Portal

Izvještaje protiv tih lica su tokom januara i februara ove godine podnijeli inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS.

U jednom predmetu lica sumnjiče da su kao suvlasnici privrednog društva izvršili prodaju suvlasničkih dijelova u tom privrednom društvu od po 216.000 KM, a da pri tom Poreskoj upravi nisu prijavili promet udjela u vlasništvu. Na ostvarene kapitalne dobitke koji su nastali takvim prometom nisu obračunali i prijavili pripadajući porez na dohodak od kapitalnog dobitka od 19.962 KM, čime su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

U drugom predmetu, fizičko lice sumnjiče da je kao vlasnik samostalne ugostiteljske radnje propustilo da za poslovnu 2019. godinu obračuna i uplati porez na prihode od samostalne djelatnosti od 10.180 KM, čime je počinilo krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Naime, inspekcijskom kontrolom obračuna i uplate poreza na prihod od samostalne djelatnosti za 2019. godinu utvrđeni su naplaćeni prihodi preko fiskalne kase u iznosu 102.492 KM i rashodi od 685 KM, te je osnovica utvrđena za obračun poreza 101.807 KM, što predstavlja razliku između utvrđenih prihoda i priznatih troškova. Na taj iznos obračunat je porez po stopi od 10%.

Kada je u pitanju treći izvještaj, inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove su postupajući po informacijama drugih organa utvrdili za jedno fizičko lice da je imalo priliv 154.313 KM iz inostranstva, a da ta novčana sredstva potiču od trgovine plemenitim metalima (zlatom). Navedeni iznos nije prijavio kao prihod i nije podnio poreske prijave, a što je bio u obavezi prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. Na taj način izbjegao je plaćanje poreskih obaveza po poreskoj stopi od 10% i time uskratilo sredstva na računu javnih prihoda RS od 15.431 KM, te počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

“Poreska uprava Republike Srpske će i u narednom periodu preduzimati sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti na sprečavanju i razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza”, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

Nezavisne

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare