16. Oktobra 2019.

Prijava protiv Zvizdića zbog nezakonite odluke

Big Portal

Prijava protiv Zvizdića odnosi se na zloupotrebu položaja i ovlaštenja dok Ćibu terete za nesavjestan rad u službi, jer je kao direktor Kancelarije za zakonodavstvo morao znati da je Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve nezakonit.

Suština je u tome da je odluka koja je usvojena 5. avgusta suprotna Zakonu o finansiranju institucija BiH i Odluci o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period jul – septembar, a u prilog tome ide i činjenica da je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo negativno mišljenje na tu odluku.

U Zvizdićevom kabinetu nisu odgovorili na pitanje da li su upoznati s krivičnom prijavom, ali su istakli da nije sam predsjedavajući Savjeta ministara donio odluku.

“Odluku je donijelo Vijeće ministara kao kolektivni organ i za nju su glasali svi ministri, uključujući i Vjekoslava Bevandu, ministra finansija i trezora BiH”, rekla je Amela Mulavdić, savjetnica za medije u Zvizdićevom kabinetu.

Prema Zakonu o finansiranju institucija BiH, ukoliko budžet ne bude usvojen do 31. marta, dozvoljeno je realizovati samo sredstva neophodna za funkcionisanje insitucija BiH, a da su suprotno tome odlukom sredstva dodjeljenja vjerskim zajednicima, sportskim klubovima i za kapitalne projekte određenih opština.

Iz prijave je vidljivo da je i sama dodjela sredstava opštini, u ovom slučaju opštinama Lopare (40.000 KM), Sokolac (110.000 KM), Hadžići (30.000) i Novi grad Sarajevo (30.000 KM) iz budžetske rezerve sporna s obzirom na to da je članom 17. Zakona o finansiranju institucija BiH jasno propisano kome se mogu dodijeliti ta sredstva.

“Dodjela sredstava opštinama kao upravnim nivoima koji se finansiraju iz budžeta ne bi bila dozvoljena ni da je budžet za tekuću godinu usvojen”, navodi se u prijavi.

Iz nekoliko izvora iz Savjeta ministara BiH nam je potvrđeno da je i prije sjednice Savjeta ministara na kojoj je usvojena sporna odluka bilo riječi o tome da je ona nezakonita, jer su institucije BiH na privremenom finansiranju, ali i zbog toga što se novac iz budžetske rezerve dodjeljuje opštinama.

Zanimljivo je da je Ministarstvo finanisja i trezora BiH negativno mišljenje dalo na Prijedlog odluke o odobravanju sredstava budžetske rezerve na iznos od 600.000 KM, koliko je prvobitno bilo planirano da se podijeli, ali da je na kraju taj iznos smanjen jer se ispostavilo da su raspoloživa sredstva “svega” 557.450 KM.

“Polazeći od konstatiranog nedovoljnog preostalog ukupnog iznosa proračunske pričuve, te imajući u vidu da se finansiranje institucija BiH vrši na privremenoj osnovi, izvješćujemo predlagatelja da Ministarstvo finansija i trezora BiH ne može dati pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz proračunske pričuve proračuna institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu”, navedeno je u mišljenju Ministarstva finansija i trezora.

Nakon što je konstatovano da nema dovoljno novca, prvobitna odluka koja je bila na iznos od 600.000 KM je izmijenjena na 450.000 KM, a sporno je i to što je naknadno, odnosno 7. avgusta, dakle dva dana poslije usvajanja sporne odluke, od Ministarstva finansija i trezora BiH ponovo zatraženo mišljenje, ali sada na iznos od 450.000 KM.

“Dakle, na izmijenjeni iznos za isti sadržaj odluke zatraženo je mišljenje nakon njenog donošenja, ne prije, kako to zakon propisuje”, navodi se u prijavi protiv Zvizdića i Tužilaštvu BiH predlaže da se od Suda BiH zatraži određivanje privremene mjere kojom bi se spriječila realizacija nezakonite odluke i time zaštitio budžet institucija BiH.

(Nezavisne)

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare