Postignut dogovor, FBiH ipak ne ostaje bez gasa - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Postignut dogovor, FBiH ipak ne ostaje bez gasa

Federacija BiH ipak neće ostati bez gasa. Rezultat je to višesatnog sastanka pred­sta­vni­ka re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va en­ti­tet­skih vla­da i pred­sta­vni­ka dvi­je fir­me, “BH gasa” i “Gas pro­me­ta” Pa­le.

Nakon više od sedam sati pregovora, delegacije su uspjele da iznađu rješenje, te će snabdijevanje FBiH gasom biti nastavljeno.

Sastanku su prisustvovali federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić, direktor Gas prometa Milomir Draganić, direktor BH-Gasa Jasmin Salkić, te pomoćnik ministra energetike Republike Srpske Milenko Totorović.

U sve se uključila i de­le­ga­ci­ja Evrop­ske ko­mi­si­je u BiH, a na­kon sko­ro četi­ri sa­ta tra­ja­nja sas­tan­ka sti­gao je i Fa­dil No­va­lić, pre­mi­jer FBiH.

Podsjećamo, zbog is­te­ka ugo­vo­ra sa “Srbi­ja­ga­som” i “Gas pro­me­tom” iz Pa­la, u zvor­ničkom pos­tro­je­nju kom­pa­ni­je “Gas pro­met” za­vrnut je ven­til ko­ji na­pa­ja ovim ener­gen­tom Fe­de­ra­ci­ju BiH i Is­točno Sa­ra­je­vo.

Inače, Vla­da FBiH i “BH gas” nisu željele po­tpi­sa­ti ugo­vor jer je on sas­tav­ljen kao da ga po­tpi­su­ju dvi­je države, a ne dva en­ti­te­ta, što u FBiH ne žele da pri­hva­te.

NN

Danas objavljeno

Priština opet nudi Amerikancima: Uspostavite stalnu vojnu bazu na Kosovu

M.

“Nije u planu pooštravanje epidemioloških mjera”

M.

U Grčkoj palo više od 75 miliona tona vode

M.

Ostavite komentar