2. Oktobra 2019.

Postignut dogovor, FBiH ipak ne ostaje bez gasa

Big Portal

Nakon više od sedam sati pregovora, delegacije su uspjele da iznađu rješenje, te će snabdijevanje FBiH gasom biti nastavljeno.

Sastanku su prisustvovali federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić, direktor Gas prometa Milomir Draganić, direktor BH-Gasa Jasmin Salkić, te pomoćnik ministra energetike Republike Srpske Milenko Totorović.

U sve se uključila i de­le­ga­ci­ja Evrop­ske ko­mi­si­je u BiH, a na­kon sko­ro četi­ri sa­ta tra­ja­nja sas­tan­ka sti­gao je i Fa­dil No­va­lić, pre­mi­jer FBiH.

Podsjećamo, zbog is­te­ka ugo­vo­ra sa “Srbi­ja­ga­som” i “Gas pro­me­tom” iz Pa­la, u zvor­ničkom pos­tro­je­nju kom­pa­ni­je “Gas pro­met” za­vrnut je ven­til ko­ji na­pa­ja ovim ener­gen­tom Fe­de­ra­ci­ju BiH i Is­točno Sa­ra­je­vo.

Inače, Vla­da FBiH i “BH gas” nisu željele po­tpi­sa­ti ugo­vor jer je on sas­tav­ljen kao da ga po­tpi­su­ju dvi­je države, a ne dva en­ti­te­ta, što u FBiH ne žele da pri­hva­te.

NN

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare