Poražavajući podaci UNICEF-a: Oko 35 miliona ljudi širom svijeta pati od poremećaja uzrokovanih upotrebom droga - BIGportal.ba
Magazin Zanimljivo

Poražavajući podaci UNICEF-a: Oko 35 miliona ljudi širom svijeta pati od poremećaja uzrokovanih upotrebom droga

U najnovijem Svjetskom izvještaju o drogama koji je na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge objavila Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), procjenjuje se da globalno oko 35 miliona ljudi pati od poremećaja uzrokovanih upotrebom droga i njima je potrebna usluga liječenja. Unaprijeđena istraživanja i precizniji…

U najnovijem Svjetskom izvještaju o drogama koji je na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge objavila Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), procjenjuje se da globalno oko 35 miliona ljudi pati od poremećaja uzrokovanih upotrebom droga i njima je potrebna usluga liječenja.

Unaprijeđena istraživanja i precizniji podaci pokazali su da su štetne posljedice nastale usljed upotrebe droga daleko ozbiljnije i rasprostranjenije nego što se to predhodno mislilo. 

Veće procjene za 2017. godinu rezultat su boljeg poznavanja obima upotrebe droga iz novih istraživanja sprovedenih u Indiji i Nigeriji, koje su među deset najnaseljenijih zemalja u svijetu.

U Izvještaju se takođe procjenjuje da broj opioidnih korisnika dostiže 53 miliona, što je 56 odsto više u odnosu na prethodne procjene. U 2017. godini, oko 53,4 miliona ljudi širom svijeta koristilo je opioide u prethodnoj godini, što je 56 odsto više od procjena za 2016. godinu.

A da je upotreba opioida odgovorna za dvije trećine smrtnih slučajeva od 585.000 prijavljenih smrtnih slučajeva nastalih usljed upotrebe droge 2017. godine. Globalno, tokom 2017. godine 11 miliona ljudi je injektiralo drogu od čega 1,4 miliona živi sa HIV-om, a 5,6 miliona sa hepatitisom C.

“Rezultati ovogodišnjeg Svjetskog izvještaja o drogama dopunjuju i dodatno komplikuju ovu globalnu problematiku, naglašavajući potrebu za širom međunarodnom saradnjom kako bi se unaprijedili uravnoteženi i integrisani odgovori zdravstvenog i sistema krivičnog pravosuđa kada je u pitanju ponuda i potražnja”, smatra Juri Fedotov, izvršni direktor UNODC-a. 

OZBILJNOST I SLOŽENOST GLOBALNE SITUACIJE SA DROGOM SE POGORŠAVA

Procjenjuje se da je u 2017. godini 271 miliona ljudi, ili 5,5 odsto svjetske populacije, uzrasta od 15 do 64 godine, koristilo drogu u prethodnoj godini. Dok je ovo slično procjeni iz 2016. godine, dugoročni pregled otkriva da je broj ljudi koji koriste drogu sada 30 odsto veći nego što je to bilo u 2009. godini. Iako je taj porast dijelom posljedica rasta globalne populacije uzrasta od 15 do 64 godine za 10 odsto, podaci sada pokazuju veću prevalenciju upotrebe opioida u Africi, Aziji, Evropi i Sjevernoj Americi i upotrebe kanabisa u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Aziji u odnosu na 2009. godinu.

Procjenjuje se da je globalna nezakonita proizvodnja kokaina dostigla najviši nivo u iznosu od 1.976 tona u 2017. godini, što je povećanje od 25 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, globalna količina kokaina zaplijenjenog u 2017. godini porasla je za 13 odsto i iznosi 1.275 tona, što je najveća količina ikada prijavljena.

Posebno je izazovna situacija  u Sjevernoj Americi, gdje je korišćenje sintetičkih opioida i predoziranje  dostiglo najvišu stopu u 2017. godini, kada je u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježeno više od 47.000 smrtnih slučajeva usljed predoziranja, što predstavlja povećanje od 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Dodatno, 4.000 smrtnih slučajeva povezanih sa upotrebom  opioida u Kanadi, predstavlja povećanje od 33 odsto u odnosu na 2016. Godinu.

Fentanil i njemu slični opioidi ostaju ključni problem krizne situacije sa sintetičkim opioidnima u Sjevernoj Americi, dok Zapadna, Centralna i Sjeverna Afrika doživljavaju krizu uzrokovanom drugim sintetičkim opioidom, tramadolom. Globalna zaplena tramadola skočila je sa manje od 10 kilograma u 2010. na skoro 9 tona u 2013. i dostigla je rekordnih 125 tona u 2017. godini.

Najrasprostranjenija droga na globalnom nivou i dalje je kanabis, a procjenjuje se da ga je 188 miliona ljudi koristilo u 2016. godini.

Izvještaj pokazuje da je oblast u kojoj je međunarodna zajednica imala određeni stepen uspjeha u rješavanju problema u vezi sa novim psihoaktivnim supstancama, o čemu svjedoči pad broja identifikovanih supstanci i istih prijavljenih UNODC-u. Nove psihoaktivne supstance nisu zastupljene na tržištu u mjeri za koju se predviđalo prije nekoliko godina, a međunarodna zajednica je reagovala blagovremeno kako bi procijenila štetu koju su one prouzrokovale, i definisala dalje planove koji zahtijevaju  međunarodnu kontrolu.

PREVENCIJA I LIJEČENJE I DALJE NEZADOVOLJAVAJUĆI 

Stepen prevencije i liječenje u mnogim dijelovima svijeta je i dalje nezadovoljavajući, pri čemu je samo jedna od sedam osoba koje imaju poremećaje uzrokovane upotrebom droga u poziciji da dobije uslugu liječenja.

Ovo je posebno izraženo u ustanovama za sprovođenje krivičnih sankcija. Ovogodišnji izvještaj pruža detaljnu analizu upotreba droga i njenih štetnih posljedica po zdravlje u ustanovama za sprovođenje krivičnih sankcija, sa posebnim akcentom na populaciju  koja ubrizgava drogu, sugerišući da je učestalost zaraznih bolesti, kao što su HIV, hepatitis C i aktivna tuberkuloza,  nesrazmjerno veća među zatvorskom populacijom nego među ostalim stanovništvom.

Pedeset šest zemalja je izvijestilo da su u 2017. godini u najmanje jednom zatvoru pružile opioidnu supstitucionu terapiju, dok je 46 zemalja izjavilo da nemaju takvu mogućnost liječenja u ustanovama za sprovođenje krivičnih sankcija. Programi zamjene igala i špriceva su daleko manje dostupni u zatvoru: samo 11 zemalja je prijavilo prisustvo ovakvih servisa u najmanje jednom zatvoru, dok je u 83 zemlje potvrđeno da ne postoje.

Izvještaj pokazuje da efektivne terapijske intervencije koje su zasnovane na dokazima i u skladu sa međunarodnim obavezama u oblasti ljudskih prava nisu toliko dostupne ili ne u mjeri u  kojoj su  potrebne, a dodatno rješavanje ovog izazova leži u naporima nacionalnih vlada i međunarodne zajednice.

National Geographic

Danas objavljeno

Megan maltretira zaposlene u palati: “Ne mogu da prestanem da se tresem”

Zeljka

Kroz norveški krajolik jednom od najljepših železnica u svijetu

Zeljka

Preminula glumica Luiza Flečer

Zeljka

Ostavite komentar