30. Maja 2023.

Na mjestu nekadašnjeg Jelšingrada predviđena poslovna zona i stambene zgrade

Izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica Knjaza Miloša, Prote Nikole Kostića, nove trase Ulice Ilije Garašanina i željezničke pruge Banjaluka – Novi Grad (Radni naziv: Livnica) izradio je Centar za projektovanje i konsalting CPK iz Banjaluke, a prema njima se na ovom lokalitetu predviđa gradnja višeporodičnih stambenih objekata, novih objekata mjesne zajednice i ambulante, izgradnja poslovno-proizvodno-skladišne zone, kao i novog objekta za potrebe Fudbalskog kluba Željezničar.

Prostor u obuhvatu Regulacionog plana koji se nalazi u neposrednoj blizini centralne gradske zone određen je kao višenamjenski, prenosi eKapija.

Izmjenom Plana su obuhvaćena dva lokaliteta i to:

1. LOKALITET “A” – prostor između ulica Prote Nikole Kostića, Braće Podgornika, Ilije Garašanina i željezničke pruge “Banja Luka – Novi Grad” u površini od 16,16ha.

2. LOKALITET “B” – prostor ograničen novoplaniranim saobraćajnicama, na lokalitetu između ulica Knjaza Miloša i Braće Podgornika u površini od 1,89 ha.

Ukupan obuhvat Izmjene dijela plana iznosi 18,05 ha. Na lokalitetu A egzistira prostor Jelšingrada koji je evidentiran kao objekat tehničke kulture. Industrijski pogoni su izgrađeni 1937. Južno od kompleksa industrije je kolektivno stanovanje (naselje Željeznička kolonija), sa nekoliko administrativnih objekata ŽTP-a na uglu ulica Prote Nikole Kostića i Braće Podgornika, visokoškolska ustanova NUBL. U sklopu ovog bloka nalazi se i teren FK Željezničar sa pratećim prostorijama, ambulanta i prostorije MZ Lazarevo IV. Unutar lokaliteta B egzistira nekoliko objekata višeporodičnog stanovanja sa poslovanjem, dok je ostali prostor neizgrađen.

“U bonitetnom smislu, unutar obuhvata B objekti su dobrog bonitetnog stanja, dok u obuhvatu A egzistiraju pretežno objekti lošeg i srednjeg bonitetnog stanja. Unutar kompleksa Jelšingrada dosta objekata je u veoma lošem stanju, a manji dio objekata je srednjeg bonitetnog stanja (pogoni Livnice koji su u funkciji)”, dodaje se u nacrtu ovog dokumenta.

Uvidom u postojeću izgrađenost može se konstatovati da se izgrađeni fond ne može u cjelini uklopiti u programski i koncepcijski dio plana. Da bi se realizovali planski ciljevi potrebno je neke objekte ukloniti. Sastavni dio ove ocjene je prijedlog rušenja, rekonstrukcije i dogradnje objekata.

Konceptom revizije Plana planirana je izgradnja individualnih stambenih objekata, poslovnih i objekata obrazovnih funkcija,objekata administracije, objekata u funkciji sporta, te višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Planom je planirana izgradnja višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata u obuhvatu B, te nekoliko objekata unutar obuhvata A. Planirano je i zadržavanje postojećih višeporodičnih stambenih objekata koji su pod zaštitom ili su u dobrom bonitetnom stanju. Spratnost višeporodičnih stambenih objekata se kreće od P do P+8 sa organizovanim parking prostorom na parceli i mogućnosti formiranja jedne ili više podzemnih parking garaža.

Poslovni sadržaji su planirani pretežno uz glavne saobraćajnice, odnosno uz ulice Braće Podgornika, Ivana Gorana Kovačića, te na ugaonoj poziciji novoplaniranih saobraćajnica. Spratnost planiranih poslovnih objekata se kreće od P+2+Pe do P+6.

Značajne poslovne površine se planiraju u prizemljima stambeno-poslovnih objekata. Definisanje poslovnih objekata biće razrađeno kroz detaljne urbanističko-tehničke uslove, a u skladu sa poštovanjem konkretnih urbanističkih elemenata i mogućnostima konkretnih lokacija.

Za prostor Jelšingrada i objekata Željezničkog transportnog preduzeća je, s obzirom na specifičnu namjenu, definisana zona izgradnje proizvodno-poslovnih i skladišnih objekata. Maksimalan koeficijent izgrađenosti, za predmetnu zonu, iznosi 1,5 , a maksimalan koeficijent zauzetosti 0,5. Maksimalna spratnost objekata je P+2.

Za predmetnu zonu se preporučuje afirmacija poslovnih sadržaja, a imajući u vidupoložaj lokacije u urbanoj matrici grada, kao i razvoj užeg okruženja u kome je vidljiva sve veća zastupljenost poslovnih i objekata višeporodičnog stanovanja.

Kod izgradnje ili intervencije na objektima Jelšingrada obavezna je saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Dozvoljava se izgradnja novih objekata unutar kompleksa Jelšingrada, a sve u skladu sa smjernicama Zavoda.

Postojeći park u kompleksu Jelšingrada je planiran za zadržavanje kao javni prostor.

Od objekata javnih službi i drugih društvenih djelatnosti planirana je izgradnja novog objekta mjesne zajednice i ambulante u obuhvatu A.

Planirano je zadržavanje postojećeg objekta visokoškolske ustanove (NUBL) uz dozvoljenu rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju ili zamjenski objekat do spratnosti P+2+Pe.

Planirano je zadržavanje postojećeg fudbalskog terena Fudbalskog kluba Željezničar. Na predmetnoj parceli je planirana izgradnja objekta spratnosti Po+P+2+Pe. Planirani objekat služi za smještaj prostorija neophodnih za funkcionisanje samog fudbalskog kluba (svlačionice, sanitarni čvorovi, kancelarije, te ugostiteljski sadržaji koji bi upotpunili namjenu prostora – apartmani i sobe za smještaj/izadavanje).

Rekonstruktivnim zahvatima na saobraćajnoj mreži planirana je izgradnja izdvojenih pješačkih staza u okviru pojedinih profila ulica kako bi se poboljšali uslovi odvijanja ovih vidova saobraćaja.

U brojevima:

BGP stanovanja 49.519 m2

BGP proizvodnja i skladište 50.000 m2

BGP poslovanje 9.557 m2

BGP administracija, sport, obrazovanje 4.370 m2

Ukupan BGP objekata: 113.446 m2

Ukupna površina pod objektima: 60.000 m2

Nezavisne.com

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare