Mitropoliji nezakonito obračunato da plati dva miliona evra poreza za sveštenike - BIGportal.ba
Region Vijesti

Mitropoliji nezakonito obračunato da plati dva miliona evra poreza za sveštenike

Ministarstvo finansija CG je poništilo rešenje Poreske uprave kojim se na teret Mitropoliji crnogorsko-primorskoj stavlja poreski dug od preko 2 miliona evra.

Prema rešenju Poreske uprave, Mitropoliji crnogorsko-primorskoj na teret se stavlja poreski dug od preko dva miliona evra (sa obračunatim kamatama) na ime poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za oko 60 sveštenih lica, piše Dan.

Spornim rešenjem je Mitropoliji kao isplatiocu prihoda, na čiji teret se plaćaju porezi na dohodak fizičkih lica (doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, od samostalne delatnosti sveštenika, verskih službenika, monaha i monahinja) utvrđena obaveza plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno osiguranje na lična primanja iz samostalne delatnosti, kamata za neplaćene i manje plaćene doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje, kao i razlika između utvrđenih i manje plaćenih obaveza za period od 2003. do 2020. godine, prenosi CDM.

Kažnjen 4.000 evra jer u svom dućanu nije nosio masku: “Mogu da stavim ključ u bravu”
U odluci o poništavanju rešenja navodi se da je Mitropolija u blagovremenoj žalbi navela da nema pravnog osnova da bude stranka u postupku za obračun doprinosa za PIO za sveštenike i verske službenike kao osiguranike samostalne delatnosti.

Ukazali su da je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da su obveznici doprinosa za PIO sveštenici, verski službenici, monasi i monahinje, a ne Mitropolija. Istakli su da su rešenja mogla biti doneta samo na pojedinačna imena oko 60 sveštenih lica, a što Poreska uprava nije uradila, čime je napravljena bitna povreda upravnog postupka jer nijednom licu nije data mogućnost da učestvuje u njemu.

“Navode i da su utvrđene obaveze i za umrle i penzionisane sveštenike i verske službenike, kao i da Poreska uprava dosad nije donela nijedno rešenje kojim bi utvrdila poresku obavezu čak ni Mitropoliji, iako nije pasivno legitimisana pa samim tim nije moglo doći do kašnjenja u izvršenju obaveza, iz kog razloga nije ni bilo zakonskog osnova da se obračunavaju kamate”, navodi se u odluci o poništavanju.

Ministarstvo je utvrdilo da pobijeno rešenje nije pravilno i na zakonu zasnovano.

“Utvrđeno je da je kod žalioca – Mitropolije, po nalogu za terensku kontrolu od 10. februara ove godine vršen inspekcijski nadzor, pravilnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih dažbina. U toku nadzora utvrđeno je činjenično stanje koje je konstatvano zapisnikom od 17. marta koji je dostavljen na adresu žalioca poštom. Na zapisnik žalilac je blagovremeno podnio primedbe zbog bitnih povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog stanja i pogrešne primene materijalnog prava. Postupajući po datim primedbama, poreski inspektor je na osnovu novih činjenica i dokaza, zbog kojih je trebalo promeniti činjenično stanje utvrđeno zapisnikom, sačinio dopunu zapisnika”, piše u rešenju.

Ministarstvo konstatuje da se Poreska uprava u obrazloženju rešenja nije pozvala na zakonsku odredbu na osnovu koje je Mitropoliji utvrdila obavezu poreza, kao i doprinosa za zdravstveno osiguranje za period od 2003. do 2010. godine, odnosno nakon isteka apsolutnog roka zastarelosti propisanog odredbama člana 103 Zakona o poreskoj administraciji.

“Konstatacija prvostepenog organa u obrazloženju pobijenog rešenja da je Poreska uprava preduzetim službenim radnjama poslovne 2012. i 2018. godine, u pogledu obračuna i naplate izvršila prekid rokova zastarelosti, zbog čega nema osnova za primenu instituta zastarelosti obračuna i naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja za navedene periode je sporna, s obzirom na to da zakon ne propisuje prekid rokova zastarelosti kada je u pitanju zastarelost prava na utvrđivanje poreskih obaveza, zbog čega je utvrđivanje poreza i doprinosa zdravstva za period od 2003. do 2010. godine sporno”, navodi se u rešenju.

Punomoćnici Mitropolije u ovom predmetu bili su sveštenici protojerej-stavrofor Velibor Džomić i proto-prezviter Predrag Šćepanović.

Danas objavljeno

Poslanici NSRS danas glasaju o delegatima za Vijeće naroda Srpske

M.

Evropski komesar u Beogradu, prvo ide kod Brnabić, a poslije kod Vučića

M.

Zamalo tuča u NSRS

M.

Ostavite komentar