30. Januara 2022.

Matičarima pune ruke posla, uvedene i nove procedure

Big Portal

-Sve vrste matičnih poslova u prošloj godini izvršene su u obimu većem nego 2020. godine. Razlog tome, osim redovnih poslova je, između ostalog, veća fluktuacija stranaka nego u vrijeme ograničenog kretanja u 2020. godini, a koji su, radi ostvarivanja svojih prava, inicirali pokretanje upravnih radnji i postupaka koje, zbog pandemije, nisu provedeni u toj godini – rekao je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za opštu upravu Ljubiša Sladojević.

Tako je prošle godine izdato 153.553 izvoda, odnosno uvjerenja iz matičnih evidencija, što je više za 29.413 u odnosu na 2020. godinu, kada je izdato 124.140 izvoda.

Razlog ovog povećanja, između ostalog, kako navodi – jeste i izmjena Zakona o administrativnim taksama, u skladu sa kojom se za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, od kraja 2020. godine ne plaća administrativna taksa.

Prošlu godinu obilježilo je i postupanje po novoj proceduri, kada su upisi beba u matične knjige rođenih u pitanju, a u skladu sa najnovijim propisom – Pravilnikom o postupku izdavanja i obrascu prijave rođenja djeteta.

-Za većinu roditelja ova procedura je olakšanje, jer ne moraju dolaziti u Matičnu službu radi upisa činjenice rođenja svog djeteta u matične knjige, s obzirom na to da se lično ime djeteta određuje u bolnici, da su, u Prijavnom obrascu, već evidentirani podaci o državljanstvu i lični podaci roditelja, dakle, sve one činjenice koje su neophodne za upis djeteta u MKR. Roditelji, kroz aplikaciju, u takvim slučajevima, dobijaju obavještenje kada je upis djeteta (prema kompletno popunjenoj Prijavi) u matične knjige završen, u fazi kada je već određen i JMB – pojašnjava Sladojević.

Matičari od kraja prošle godine vrše i prijem zahtjeva i utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje «Ponosne kartice», te generisanje podataka i dostavljanje istih Fondaciji „Za porodicu“, radi izrade kartice.

Od drugih poslova i usluga obavljenih tokom prethodne godine na nivou Odjeljenja, izdvajamo i izdavanje ličnih karata i pasoša za koje su izvršene 76.563 provjere podataka iz matičnih knjiga, što je povećanje za 25.820 u odnosu na 2020. godinu. Bitno je istaći da se poslovi provjera izvršavaju na dnevnom nivou, unutar zakonskog roka.

Odjeljenje je uspješno sprovelo i akciju besplatnog izdavanja rodnih listova za prvačiće i učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola, pa je tako izrađeno i u škole dostavljeno ukupno 3.999 ovih izvoda.

Između ostalih poslova, u toku 2021. godine, kroz jedinstvenu kartoteku predmeta „HERMES“ ukupno je formirano 84.385 predmeta, dok je služba za otpremu pošte pripremila i putem PTT-a otpremila oko 50.000 pismena. Treba naglasiti i rad kurira koji su, angažovanjem na terenu, otpremili oko 70.000 pismena raznih vrsta.

Ne smije se izostaviti ni rad arhive, koja daje značajan doprinos u funkcionisanju Gradske uprave Banja Luka.

Kada je riječ o mjesnim zajednicama, koje su takođe dio ove organizacione jedinice, bitno je naglasiti da su stručni saradnici u mjesnim zajednicama pored redovnih poslova učestvovali u radu Vakcinalnog punkta, obavljajući administrativne poslove tokom cijele 2021. godine, te na taj način dali nemjerljiv doprinos u borbi protiv pandemije.

Svakako treba pomenuti i provođenje aktivnosti na realizaciji projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“ , koje Grad Banja Luka implementira u saradnji sa UNDP-om.

Inače, poslovi Odjeljenja za opštu upravu obavljani su u okviru tri odsjeka, i to: Odsjek za građanska stanja, upravne poslove i pravnu pomoć građanima, Odsjek za poslove Pisarnice Gradske uprave, Prijemne kancelarije i uslužnih centara i Odsjek za poslove mjesnih zajednica.

Osim poslova u glavnoj zgradi Gradske uprave, na području užeg centra grada, dio poslova iz nadležnosti Odjeljenja obavlja se i na lokacijama 16 mjesnih kancelarija, dva uslužna centra – Borik i Starčevica, šaltera za posebne namjene u zgradi MUP-a, kao i 57 mjesnih zajednica na gradskom, prigradskom i seoskom području.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare