Kvalitet je prvo opredjeljenje Rafinerije ulja Modriča - BIGportal.ba
Oglasi PR Oglasi

Kvalitet je prvo opredjeljenje Rafinerije ulja Modriča

Kompanija “Rafinerija ulja Modriča” uspješno je završila resertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema menadžmenta životnom sredinom čime je potvrđena usaglašenost navedenih Sistema sa zahtjevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Sertifikaciju je radila nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija JUQS čiji je osnivač Jugoinspekt Beograd, najstarija i najveća kontrolna organizacija u Srbiji i regionu.  Sertifikacijska kuća koja je vršila ocjenjivanje je članica IQNet-a, tako da je uz sertifikat  JUQS Rafinerija dobila i sertifikat IQNet.  The International Certification Network (IQNet) je međunarodno i najveće udruženje sertifikacijskih tjela sa sjedištem u Bernu. Trenutno ga čine 36 sertifikacijskih tjela sa preko 200 podružnica. Cilj IQNet-a je promocija međunarodne prepoznatljivosti sertifikata za sisteme upravljanja izdatih od strane članica IQNet-a, te prepoznatljivost istih kao jednakovrijednih nezavisno o članici IQNet-a, koja je potvrdu o sertifikaciji izdala.

ISO 14001 definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovaj sistem je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbjedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

“Uspješno provedena resertifikacija standarda ISO 9001 i 14001 dokaz su upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa svjetski priznatim kriterijumima, čiji standardi, procedure i procesi osiguravaju visok kvalitet proizvoda i usluga koje Rafinerija ulja Modriča nudi potrošačima i partnerima”, rekao je Kiril Tkačev generalni direktor Rafinerije ulja Modriča, te dodao da je kvalitet u procesima inicijativa, opredjeljenje i odgovornost menadžmenta.

Navedeni sertifikati važe od 11.07.2021 g. do 10.07.2024 g. U toku trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa, serifikaciona kuća će vršiti redovne nadzorne provjere.

Danas objavljeno

Sve je lakše uz plan B! Objedinite finansijske obaveze Addiko kreditom do 50.000 KM uz fiksnu kamatnu stopu

Vanja A

Novoj banci uručena Plaketa za odgovornog poreskog obveznika

Vanja A

Zlatni BAM za Novu banku

Vanja A

Ostavite komentar