Kako je gradnja HE "Bočac 2" sa 5 završila na 42 miliona maraka? - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Kako je gradnja HE “Bočac 2” sa 5 završila na 42 miliona maraka?

Izgradnju Hidroelektrane Bočac 2 na Vrbasu prate brojne nepravilnosti koje su nanijele višemilionsku štetu preduzeću HE Vrbas, a sumnja se da je u sve uključen i sam politički vrh Republike Srpske.

Tri dana pred Opšte izbore 2018. godine puštena je u rad Hidoelektrana Bočac 2 u Mrkonjić Gradu u koju su uložena 42 miliona KM. Tada je ovaj projekat predstavljen kao jedan od najvećih ovog tipa u regionu, govorilo se o prednostima koje će osjetiti svi građani, ali niko nije spominjao šta se sve dešavalo iza kulisa u godinama koje su prethodile početku gradnje i u toku samih radova na ovoj hidroelektrani.

Dokumentacija koja je u posjedu našeg portala jasno pokazuje da je plan za izgradnju MHE Bočac 2 postojao još 2008. godine, kada je on procijenjen na 5.000.000 KM. Zatim, planom investicija iz 2013. godine ukupna vrijednost izgradnje Bočca 2 je planirana na 25.000.000 KM, da bi na kraju od planirane došli do cijene koja je iznosila 42.000.000 KM.

Da je izgradnja MHE Bočac 2 prepuna propusta na štetu preduzeća i da su namjerno uvećane cijene radova priznao nam je i jedan od bivših radnika HE Bočac, Zdravko Kovačević, koji je u to vrijeme obavljao funkciju izvršnog direktora za organizaciono-pravne i kadrovske poslove.

On je detaljno prepričavajući kako su se konstruisali tenderi otkrio za naš portal i da je svojevremeno urađena studija koju su radili energetski stručnjaci i na osnovu koje je procijenjeno da ukupni građevinski radovi za Bočac 2 iznose 5,6 miliona KM. Na kraju su oni plaćeni 19,3 miliona!

Tvrdnje Kovačevića potvrđuje dokument koji smo pronašli u arhivi HE Vrbas, a koji se odnosi upravo na izgradnju HE Bočac 2. U njemu su jasno vidljive procjene stručnjaka, koje se poklapaju sa tvrdnjama našeg sagovornika.

Da konačna cifra koja je potrošena za izgradnju Bočca 2 nije slučajno skoro za duplo prerasla prethodne procjene pokazuju dokazi o brojnim netransparentnim tenderima i raznim zloupotrebama prilikom javnih nabavki, zbog čega su neke od njih i poništavane.

Odmah na početku, prilikom izrade idejnog projekta u Zavisnom preduzeću HE Vrbas, koje je bilo investitor, su pokušali povećati cijenu. Tako je planska cijena po kojoj je pokrenut postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta iznosila 200.000 KM. Ipak, Kancelarija za razmatranje žalbi je usvojila žalbu Instituta za građevinarstvo Banjaluka i poništila tender. Tek nakon toga je cijena smanjena na koliko-toliku prihvatljivu cifru od 50.000 KM!

Za “Izradu Glavnog projekta za MHE Bočac 2” izabrana je firma “Jaroslav Černi” iz Beograda, koja je jedina dostavila ponudu te dobila posao vrijednosti 948.000 KM. Prema tvrdnjama Zdravka Kovačevića, bivšeg izvršnog direktora, riječ je o previsokoj cijeni.

Zanimljivo je to da je pomenuti projekat planiran na iznos od 500.000 KM, na koji je dobijena saglasnost matičnog preduzeća. Međutim, onda su rebalansom u HE Vrbas povećali cijenu na 940.000 KM i to bez saglasnosti Elektroprivrede RS.

“Inače, planom investicija iz 2007. godine izrada glavnog projekta je planirana u iznosu od 250.000 KM, a studija opravdanosti 150.000. Pored toga, inžinjerski kadar HE Vrbas je bio u potpunosti isključen iz svih aktivnosti po pitanju izgradnje Bočca 2“, rekao je Kovačević.

Njegove riječi potvrđuje i Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju glavnog projekta čija vrijednost je trebala biti 500.000 KM, a koja je u posjedu našeg portala.

Firma Jaroslav Černi iz Beograda u decembru 2014. godine dobija još jedan posao, vrijedan 1,4 miliona KM, i to “projektantske, istraživačke, konsultantske i aktivnosti stručnog nadzora tokom izgradnje Bočca 2”.

Pomenuta firma je radila idejni projekat, glavni projekat, tendersku dokumentaciju za elektromašinsku i hidromehaničku opremu i vršili nadzor izgradnje.

Zanimljivo je to da je po ovom tenderu IG Banjaluka uložio žalbu koja je prihvaćena od strane Komisije za žalbe kao osnovana. Ipak, IG je ubrzo odustao od žalbe a nedugo nakon toga i sam dobio unosne poslove u HE Vrbas.

Da apsurd bude još veći, ugovor od 1,4 miliona sa firmom Jaroslav Černi se odnosio samo na 2014. (ugovor potpisan u decembru), 2015. i 2016. godinu. Tako je nesavjesnim radom ili svjesnim postupcima uprave HE na Vrbasu pričinjena šteta za dodatnih 407.400 KM bez PDV koliko je koštao dodatni nadzor, jer je Bočac 2 završen tek 2018. godine.

Kovačević tvrdi za naš portal i da je 17,8 miliona maraka koje je izdvojeno za “isporuku i ugradnju elektromašinske i hidromehaničke opreme” nerealno visoka cijena.

“Izvršni direktor za proizvodnju u pisanoj formi je iznio niz primjedbi na ovu nabavku, ali to nije uvaženo”, rekao je Kovačević.

Sama izgradnja Bočca 2 povjerena je “Integral indženjeringu” iz Laktaša, po cijeni od 16.533.091 KM bez PDV-a. Ovaj ugovor je zaključen u julu 2015. godine, a Integral je bio jedini ponuđač.

Inače, prema idejnom i glavnom projektu koji je uradio Jaroslav Černi planirana cijena građevniskih radova je bila 10 miliona KM. Ipak, rebalansom, i to nakon završenog projekta, ona je podignuta za još 6 miliona.

Ovo je posebno neshvatljivo jer je na mjestu izgradnje Bočca 2 već bila izgrađena betonska brana, optočni tunel, ugrađena hidromehanička oprema, izgrađen dalekovod, magistralni put uz branu, dovedene voda i struja…

Pored svega pomenutog, i ovaj put su iskrsli dodatni radovi koje je Integralu HE na Vrbasu platila još 590.000 KM bez PDV-a.

Pored toga, od samog starta i dodijele koncesije za izgradnju i korištenje MHE Bočac 2 na Vrbasu počeli su problemi koji bi na kraju mogli koštati Republiku Srpsku dodatnih 100 miliona KM. Prvo je Vlada donijela Rješenje za dodijelu koncesije HE Vrbas u aprilu 2013. godine, u kojem jasno navodi da će resorno ministarstvo zaključiti ugovor sa koncesionarom tek nakon donošenja odluke o izmjeni Vodoprivrednog osnova sliva rijeke Vrbas. Ipak, godinu dana poslije, nakon što se nije ispoštovao ovaj član rješenja, Vlada RS donosi novo Rješenje o izmjenama starog i jednostavno briše članove 5 i 6. Na taj način je otvoren put za dodijelu koncesije HE Vrbas što je učinjeno dva dana poslije.

I tu nastaju prvi ozbiljni problemi za HE na Vrbasu. Naime, dobijanjem koncesije za izgradnju MHE Bočac 2 automatski je onemogućena izgradnja MHE Krupa za čiju izgradnju je dodijeljena koncesija 2004. godine firmi HES Vrbas.

Zbog toga su iz ove kompanije zatražili otkup njihove koncesije od strane Vlade, odnosno HE na Vrbasu kao preduzeća koje je preuzelo rješavanje nastalog problema.

Na osnovu dokumentacije koja je u posjedu našeg portala vidljivo je da su lični interesi igrali veliku ulogu u cijelom procesu koji je prethodio izgradnji Bočca 2. Posebno je to vidljivo iz zapisnika sa 22. zajedničke sjednice Nadzorog odbora i Odbora za reviziju ZP HE na Vrbasu.

Ovdje je tadašnji direktor Zavisnog preduzeća HE Vrbas Nedeljko Kesić otvorio sjednicu sa upoznavanjem prisutnih o izgradnju Bočca 2 iznoseći problem koji je nastao sa HES-om.

Pa tako možemo vidjeti kako jedan od članova odbora, nekadašnji glavni urednik Nezavisnih novina Željko Kopanja, koji je preminuo 2016. godine, prezentuje svoja saznanja o umješanosti vrha Republike Srpske u cijelu priču.

On pominje tadašnjeg ministra energetike RS Željka Kovačevića, koji, tvrdio je tada Kopanja, zarad ličnih interesa blokira mogućnost dogovora i iznalaženja rješenja.

“Ja sam jednostavno šokiran u kakvoj državi živim… Ja sam stekao utisak iz razgovora sa Kovačevićem, svađom sa njim, svađom sa njegovim političkim mentorima, razgovorima neformalnim da je neko tu vidio plijen da se ugrađuje. Da ja to pravim kao privatnik ne bi smio prići. Međutim, kad pravi država, svi kažu eto plijena, eto para. Imam zamjerki, neki ljudi iz MG su kontaktirali HES i počeli pregovore o otkupu koncesije za 3,8 miliona evra… Hoću da vam kažem da sam šokiran činjenicom da se podmeću klipovi iz razloga sve više prepoznatljivih, da se neko ugradi, da neko pokrade pare. U stanju je za nekih 100.000 KM da blokira čitav projekat državni.
Rekao je ovo, između ostalog, tada Kopanja i nastavio da razgolićuje cijelu priču otkrivajući da je bio i kod Milorada Dodika koji mu je rekao tačnu cijenu po kojoj će HES prodati koncesiju.

Opširnije možete pročitati u cjelokupnom zapisniku sa pomenute sjednice, koji je pred vama:

Imajući u vidu sve zakulisne radnje nije ni čudo da na kraju nije pronađen kompromis sa preduzećem “HES Vrbas” koje je pokrenulo 100 miliona maraka “težak” arbitražni postupak protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Tako je 16. septembra 2016. godine podnesen zahtjev za pokretanje arbitražanog postupka, a u cilju naknade štete prouzrokovane kršenjem Sporazuma o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija koji je zaključen između BiH i Slovenije i Ugovora o energetskoj povelji čiji su potpisnici takođe BiH i Slovenija.

Zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka podnijeli su preduzeće “Viaduct” kao pravno lice sa sjedištem u Sloveniji te Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček kao fizička lica državljani Slovenije.

Uprava ovog preduzeća izvršila je i dio nepotrebnih radova prije početka same izgradnje Bočca 2 i tako još više nanijela štete Hidoelektranama. Naime, na mjestu sadašnje HE Bočac 2 se nalazila kućica na kompenzacionoj brani koja je renovirana tik pred početak izgradnje nove elektrane.

Na ovaj način je potpuno bespotrebno omogućeno pojedinim privatnim firmama da dobiju određene poslove i u isto vrijeme “bačeno nekoliko stotina hiljada maraka niz Vrbas”.

Tako je urađena sanacija krova vrijedna 57.000 KM, krečenje od skoro 7.000 KM.

Uzeta je ploča za bio disk koja je koštala 34,5 hiljada maraka. Kupljen je i namještaj od 12.000 KM. Stolarija je plaćena 80.000 KM, “nabačena” je fasada, te urađeno nepostojeće deminiranje terena vrijedno 95.000 KM.

Poslanica u Narodnoj skupštini RS Jelena Trivić navodi da je ovo samo jedan od brojnih primjera gdje se putem raznih zloupotreba vrši izvlačenje novca iz državnih preduzeća u privatne džepove.

“Česti primjeri u energetskom sektoru kako se imovinom Republike Srpske upravlja i kako od nečega što treba da odbacuje prinos za Republiku Srpsku i što treba da bude u funkciji Republike Srpske, postane predmet nečijih privatnih interesa. Koncesije su posebna tema preko kojih se na razne načine otima i preprodaje imovina RS i tome je ova vlast sklona i to vidimo na mnogim primjerima, posebno hidroelektrana”, kaže Trivić.

Ona navodi da je šteta koju iza sebe ostavljaju ljudi iz vlasti ili oni koji rade u službi vlasti ogromna, a na kraju će ispaštati samo Republika Srpska i njeni građani.

“Jasno je da su ovdje privatni interesi ispred opšteg. Sve se svodi na to da neko javne resurse stavlja u funkciju ličnog bogaćenja. A onda, u konačnici, kad nastane šteta, kao što bi mogao biti slučaj eventualno nepovoljnog ishoda po Republiku Srpsku u slučaju HES, onda će to pokriti poreski obveznici. Neće se niko uhvatiti za džep od onih koji su doveli preduzeće i RS u takvu situaciju”, rekla je Trivićeva za eTrafiku.

Njezin kolega iz republičkog parlamenta Nebojša Vukanović je rekao da je ovo “već viđeni i uhodani scenario po kojem vlast izvlači novac iz javnih preduzeća”.

“Opšte je poznata stvar da su kod nas javna preduzeća pretvorena u bankomate političkih partija iz kojih oni otimaju koliko im je potrebno. Više nego jasno je da je na taj način i uništena Elektroprivreda. Ovo što se radilo u Bočcu je samo jedan od mnogobrojnih primjera u elektro-energetskom sektoru, a slično nešto se dešava i kod gradnje HE Dabar. Njima nije cilj da se nešto napravi, već da bude što više projekata koji će se finansirati iz budžeta i da se ugrade preko povezanih firmi koje osniva partija. Zbog toga je Elektroprivreda RS uništena, a zavisna preduzeća pred kolapsom, iako imaju monopol”, tvrdi Vukanović.

Prema njegovim riječima, ovdje je vidljivo da je u sve umješan sam vrh vlasti i da i u ovom slučaju ne vrijede zakoni i pravila.

“Jasno je da je u sve to umješan sam vrh vlasti koji na odlučujuće pozicije u ovim preduzećima postavlja nesposobne i korumpirane ljude koji su spremni i da odu u zatvor jednog dana za njih. Nikad nećete vidjeti da na čelo javnog preduzeća dođe ugledni stručnjak. Vladajuća oligarhija je ustrojena piramidalno i svi slijepo i bespogovorno slušaju velikog vođu. Nažalost, ovakve stranke su napravile RS jednim improvizorijumom u kojem ne vlada ni zakon ni pravila, a samo da bi oni mogli da rade upravo ovakve poslove kakvi su urađene u Bočcu”, zaključio je Vukanović.

(Etrafika)

Danas objavljeno

Ispred suda u Bonu ostavljena odsječena ljudska glava

M.

Prva reakcija Rusije poslije odluke Turske da podrži članstvo Finske i Švedske u NATO

M.

Dječak preminuo u automobilu, baka ga zaboravila

M.

Ostavite komentar