Granična policija BiH objavila uputstvo za one koji putuju u Srbiju - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Granična policija BiH objavila uputstvo za one koji putuju u Srbiju

Granična policija Bosne i Hercegovine zaprimila je obavijest o novim propisima za ulazak stranaca u Srbiju, prema kojem građani država zahvaćenih epidemijom virusa korona u ovu zemlju mogu ući samo uz RT-PCR test koji nije stariji od 48 sati.? Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posljedica spoljnog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Ovi propisi stupaju na snagu u nedjelju, 20. decembra, a Granična policija BiH objavila je uputstvo za građane koji planiraju put u Srbiju.

Kako su i Granične policije BiH naveli uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje se:

na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
na posadu, osoblje i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
na maloljetna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji djeteta posjeduje negativan test, ukoliko je potreban;
na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbjednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu.
Iz Granične policije dodaju da se uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje na strane državljane prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:

teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
željezničkih vozila i vozopratno osoblje;
humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.
Takođe, uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuje se na državljane susjednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta.

Iz GP BiH dodaju da se uslov za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuju na državljane susjednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

“Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, pri ulasku u Republiku Srbiju, a koji ne posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mjera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana i upozoravaju se na obavezu javljanja nadležnoj KOVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 sata od sata prelaska državne granice. Mjera karantina u kućnim uslovima prestaje da važi prije isteka perioda na koji je izrečena, ako lice kome je određena u periodu trajanja mjere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji. Lica se javljaju KOVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs”, navodi se u saopštenju granične policije BiH.

Ističe se da se obaveza javljanja ambulanti ili zavodu za javno zdravlje ne odnosi:

na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
na lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;
na lica koja su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju;
na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama;
teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 sati za brodske sastave i 60 sati za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 sata za brodske sastave i 54 sata za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
željezničkih vozila i vozopratno osoblje;
humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

Danas objavljeno

“Kako se ponašaju Srbi tako bi trebalo da se ponaša Evropska unija”

M.

Pretresen kamp Blažuj, 17 lica biće protjerano iz BiH

M.

Palermo, devojčica žrtva igre “izazova” na Tik-Toku

M.

Ostavite komentar