Građani Crne Gore tuže državu i vladu - BIGportal.ba
Region Vijesti

Građani Crne Gore tuže državu i vladu

Zbog objavljivanja spiska osoba kojima je bila određena samoizolacija i dela spiska zaraženih koronavirusom najavilo je tužbu protiv crnogorske vlade i države.

Tužbu je najavilo oko 250 oštećenih, a prema pisanju podgoričkog Dana, među prvima su tabak presavili Bjelopoljci.

Pozivajući se na svoje informacije, list piše da će najviše tužbenih zahteva biti u Podgorici, a odštetni zahtevi kreću se, navodi se, od pet do 10 hiljada evra.

Jedan broj ošštećenih građana zastupa i advokat Dalibor Kavarić, koji je u izjavi za Dan rekao da je vlada donoššenjem nezakonite odluke o objavljivanju imena i ličnih podataka lica u samoizolaciji nepotrebno prouzrokovala materijalnu šštetu budžžetu Crne Gore i novčanu obavezu na teret građana Crne Gore, koja pripada osobama koje su na taj način stigmatizovane i čija je privatnost nepotrebno i neovlašćeno izložžena uvidu javnosti.

“Postupajući na ovaj način, prethodna vlada je povredila prevashodno načelo proporcionalnosti čija je sušština da držžava pronađe pravičnu srazmeru između preduzete mere ‘koja je neophodna da bi se u otvorenom i demokratskom drušštvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno’ i postavljenog opššteg cilja, gde je u konkretnom slučaju na pojedinca pao isuvišše velik teret u odnosu na javni cilj koji je trebalo postići”, naveo je Kavarić.

Ukazao je da postupci na opisani način, osobama čiji su lični podaci objavljeni povređeno pravo na privatnost i pravo na zašštitu podataka o ličnosti koje šštiti Ustava CG, kako i prava na poštovanje privatnog i porodičnog žživota garantovanog Evropskom konvencijom za zašštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Dodao je da je zaštita ličnih podataka, uključujući i medicinske podatke od krucijalne važžnosti za zašštitu prava na pošštovanje privatnog i porodičnog žživota, proizilazi iz odredbe Evropske konvencije, a zašštitu tog prava potvrđuje i bogata i relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Podgorički dnevnik piše da je 10 osoba iz Bijelog Polja već podnelo tužžbe protiv držžave preko advokata Milošša Kojovića, koji ističe da osobe čija su imena objavljena imaju prvo na pravičnu naknadu zbog povrede prava ličnosti.

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je odluku Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji od 21. marta ove godine, utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zašštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Saveta Evrope.

Takva odluka je doneta na inicijativu NVO Građanska alijansa.

B92

Danas objavljeno

Iz kompanije za sada ni riječi: Pali servisi Googlea, korisnici širom svijeta prijavljuju probleme

M.

Edin Vranj pušten iz pritvora

M.

Elez pregovara sa Tužilaštvom o priznanju krivice

M.

Ostavite komentar