Djeca u BiH preskupa za budžete! - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Djeca u BiH preskupa za budžete!

Iako na sve strane zvone alarmi da će „bijela kuga“ opustošiti BiH, oni koji bi mogli nešto uraditi nijemi su na upozorenja. Statistike pokazuju da približno 32 do 35. 000 porodilja svake godine treba ostvari pravo na porodiljsku naknadu u BiH, ali da njih 47 odsto, barem kada je riječ…

Iako na sve strane zvone alarmi da će „bijela kuga“ opustošiti BiH, oni koji bi mogli nešto uraditi nijemi su na upozorenja. Statistike pokazuju da približno 32 do 35. 000 porodilja svake godine treba ostvari pravo na porodiljsku naknadu u BiH, ali da njih 47 odsto, barem kada je riječ o Federaciji, nema nikakvih primanja i to zbog nedostatka novca u budžetima.
Ko je kriv

Inače, BiH se nalazi na dnu liste zemalja po stopi nataliteta. Čak 267.680 parova nema potomstvo. U ulozi roditelja, prema podacima iz „Popisa stanovništva 2013“ ostvarilo se 568.660 osoba, kao i 10.121 nevjenčnih parova. U Federaciji BiH otac i majka postalo je 368.974 parova, kao i 4. 863 onih koji nisu vjenčani u opštini.

Ništa bolja situacija nije ni u Srpskoj. Naime, u Republici Srpskoj 99.287 roditelja nema ni jedno dijete, dok potomstvo ima 186.696 porodica, od čega 5.018 je onih koji nisu u braku. Kada je riječ o Brčko Distriktu porodice ima 12. 990 osoba, a bebu je dobilo i 240 vanbračnih parova.

U Federaciji BiH pitanje naknada za porodilje uređuje se Zakonom o radu FBiH i Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, u kojima je navedeno da se procenat visine naknade utvrđuje propisima kantona što dovodi do toga da je isplata naknada za porodilje veoma neujednačena.

Dešava se i to da su u nekim dijelovima FBiH porodilje potpuno uskraćene za pomoć. To se posebno odnosi na nezaposlene majke koje su ovo pravo ostvarile u ograničenom obimu, a koji zavisi od ekonomske moći kantona. Tako se za nezaposlene porodilje naknada kreću od jednokratne pomoći od 100 KM u Unsko-sanski kanton, do 300 KM za prvih šest mjeseci u Posavskom kantonu. U Kanton Sarajevo ta naknada je 180 KM u prvih šest mjeseci. U Zeničko-dobojskom kantonu nezaposlene porodice dobijaju 72 KM u prvih šest mjeseci i 258 KM jednokratne pomoći.

Čak i one žene koje rade u javnim institucijama na području Federacije BiH, trpe diskriminaciju jer nemaju ista prava kao i njihove radne kolegice koje su nastanjene u Republici Srpskoj, a koje za vrijeme porodiljskog odsustva od 12 mjeseci dobivaju punu platu, a ako su rodile bilzance ili imaju troje ili više djece, čak i 18 mjeseci.
Za godinu porodiljskog zaposlenice iz FBiH primaju naknadu ovisno o kantonima i nigdje nije veća od 500 KM.

Nemaju sluha
Fuad Hadžimehmedović (SBB), delegat Doma naroda u Parlamentu FBiH u prošlom sazivu, a koji je radio pospješivanja nataliteta i kvaliteta života novorođenčadi, zatražio je da se iz budžeta izdvaja pomoć od 50 KM mjesečno za svako dijete rođeno nakon 1. januara 2018. godine.

Za ovaj predloženi Program subvencije troškova života dojenčadi zatraženo je izdvajanje 12 miliona KM iz budžeta, a na osnovu podataka da je u 2016. godini rođeno 19.655 djece. Naknade bi se isplaćivale do druge godine, no, taj prijedlog nikad nije ugledao svjetlo dana.

Brojke
267.680 parova nema potomstvo

568.660 osoba ostvarilo se u ulozi roditelja

(Avaz)

Danas objavljeno

Vučić sa Lajčakom: Neophodna primjena ZSO i poštovanje volje srpskog naroda

M.

EU: Glavna poruka samita u Tirani podrška članstvu Zapadnog Balkana

Vanja A

Više od 100 raketa ide ka Ukrajini

Vanja A

Ostavite komentar