5. Augusta 2019.

Danas tačno 500 dana od teškog ubistva Davida

Big Portal

Povodom 500 dana “permanentnog kršenja zakona i Ustava BiH, u slučaju otmice i teškog ubistva Davida Dragičevića”, saopštenjem se oglasio advokat Ifet Feraget.

“Posmatrano iz perspektive dosada provedenih reformi u oblasti pravosuđa slučaj David Dragičević (a prije njega i slučaj Dženan Memić) najbolje pokazuje da te reforme ne samo da nisu dale nikakve rezultate nego su još više unazadile stanje u pravosuđu. Umjesto nezavisnog, odgovornog i profesionalnog pravosuđa dobili smo jedno neevropsko pravosuđe čijim procesima upravlja pravosudna mafija”, kaže Feraget na početku svog obraćanja.

“Računajući od 24. 3. 2018. godine (subota), kada je na ušću potoka Crkvena (kanalizacija) u rijeku Vrbas u Banja Luci, pronađeno ukočeno i beživotno tijelo Davida Dragičevića, sa brojnim povredama, koje su više nego jasno upućivale da se radi o ubistvu, dana 6. 8. 2019. godine se navršava punih 500 dana kako Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci (OJT BL) vodi potpuno nedjelotvornu i neodgovarajuću istragu u ovom slučaju. Treba naglasiti i da je gospodin Davor Dragičević još 18.03.2019. godine (nedjelja) MUP RS prijavio nestanak svog sina.

Suprotno zahtjevima čl. 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP), kojim se štiti najvažnije ljudsko pravo a to je pravo na život, a koja se u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom II. stav 2. Ustava Bosne i Hercegovine, direktno primjenjuje i ima prioritet nad svim ostalim zakonima, OJT BL u ovom slučaju ne vodi djelotvornu istragu, tj. takvu istragu koja je zasnovana na stvarnim okolnostima slučaja i poznatim dokazima, nego istragu vodi na osnovu izmišljenih okolnosti i podmetnutih dokaza koji su na pres konferenciji dana 26. 3. 2018. godine prezentirani od tada jednog od čelnih ljudi MUP-a RS, Darka Ilića, tada u svojstvu načelnika odjeljenja za organizirani i druge oblike teškog kriminaliteta, i patologa prof. dr. Željka Karana iz Banja Luke, kada je izrečen čitav niz neistina koje su imale za cilj da kriminaliziraju Davida Dragičevića”, ističe Feraget.

“Dakle, umjesto djelotvorne i odgovarajuće istrage, koja ima za cilj ažurno i blagovremeno utvrđivanje svih relevantnih činjenica slučaja OJT BL je prvih 100 dana tu istragu prepustilo MUP RS, a nakon toga je OJT BL nastavilo istragu upravo u skladu sa navodima sa te kriminalne konferencije za štampu, što je potpuno nezakonito jer istragu od početka mora voditi i nad njom nadzor vršiti tužilaštvo tj. OJT BL (kako bi se zakonito pribavili dokazi i utvrdile sve relevantne činjenice) a nikako MUP RS”, kaže Feraget.

“Nakon kriminalne konferencije za štampu ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač je 29.03.2018. godine OJT BL podnijeo Izvještaj o smrti Davida Dragičevića, u kojem navodi da u ovom slučaju ne postoje elementi krivičnog djela nego se radi o zadesnoj smrti, te je od glavnog tužioca OJT BL Želimira Lepira nezakonito tražio donošenje naredbe o neprovođenju istrage. Opštepoznato je da su u međuvremenu demantovane sve okolnosti sa navedene kriminalne konferencije za štampu koje su imale za cilj kriminalizaciju Davida Dragičevića”, kaže Feraget.

“OJT BL je moralo blagovremeno poduzeti sve potrebne i razumne mjere radi pribavljanja i osiguravanja dokaza u ovom slučaju, utvrditi kako je uopšte došlo do održavanja konferencije za štampu MUP RS, koja je održana bez znanja i dozvole OJT BL, kako je došlo do nestanka dokaza (izvještaj mrtvozornika, Davidove gaćice itd.), kako je došlo do podmetanja dokaza (Davidov mobitel, stvari iz kuće Rađen itd.), kako je došlo do nezakonitog pribavaljanja dokaza (video snimak iz ulice Velibora Janjetovića Janje itd.). Umjesto toga OJT BL je svojom pasivnošću dozvolilo pripadnicima MUP RS, u odnosu na koje postoje okolnosti koje ukazuju na njihovu moguću povezanost sa ubistvom Davida Dragičevića, da nezakonito pribavljaju (podmeću) dokaze o tom slučaju i na osnovu istih čak izvode i zaključke koji se onda prezentiraju na konferenciji za štampu”, ističe Ifet Feraget.

“Zbog propusta OJT BL da vodi djelotvornu i odgovarajuću istragu dolazi do toga da roditelji ubijenog davida Dragičevića, kojima kao oštećenima pripada pravo i da pretjeruju, prozivaju određene pripadnike MUP RS zbog umješanosti u ovaj slučaj. I pored toga što je inicijalna faktografija već predstavljala dovoljan osnov sumnje da se radi o teškom ubistvu, OJT BL je naredbu o provođenju istrage donijelo pod pritiskom javnosti tek 29.06.2018. godine, dakle nakon više od 100 dana od samog događaja, uz obrazloženje da ranije nije postojao osnov sumnje da se radi uopšte o krivičnom djelu, pa samim tim niti o ubistvu. Takav zaključak OJT BL je potpuno neprihvatljiv i predstavlja tešku zloupotrebu tužilačkih ovlaštenja jer prema EKLJP i Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske (ZKP RS) za osnov sumnje je dovoljno postojanje okolnosti koje samo ukazuju na mogućnost da je izvršeno krivično djelo”, kaže Feraget.

“Prema praksi Evropskog suda u slučajevima kršenja prava na život (nasilno lišenje života) država ima obavezu da ispita da li se to oduzimanja života može pripisati službenim licima, dakle u konkretnom slučaju pripadnicima policije, zatim da li je eventualna primjena sile od strane policije bila nužna i opravdana i konačno da li je država propustila da sprovede djelotvornu istragu o smrti nezakonito ubijenog lica. U slučaju teškog ubistva Davida Dragičevića i pored postojanja okolnosti koje ukazuju na moguću povezanost pripadnika MUP RS sa ubistvom Davida Dragičevića, još uvijek nije pokrenuta djelotvorna istraga koja bi mogla dati odgovore na navedena pitanja”, kaže Feraget.

“U čl. 233 stav 2. ZKP RS je propisano da će u slučaju da se istraga ne završi u roku od šest mjeseci od donošenja naredbe o sprovođenju istrage potrebne mjere radi okončanja istrage preduzeti kolegijum tužilaštva. U ovom slučaju je već proteklo više od 13 mjeseci od donošenja naredbe o sprovođenju istrage i još uvijek nije donijeta nikakava tužilačka odluka! Na žalost prema našim zakonima o krivičnom postupku oštećeni (majka Suzana Radanović i otac Davor Dragičević) nemaju svojstvo stranke, niti zakonsku mogućnost da utiču na tok istrage! Obzirom da OJT BL istragu vodi u pogrešnom pravcu nije za očekivati da će doći do podizanja optužnice jer očigledno je da je cilj ovakve istrage samo protek vremena (isto je i u slučaju Dženan Memić)”, kaže Feraget.

“Dana 15.03.2019. godine sam Ustavnom Suda Bosne i Hercegovine podnijeo apelaciju protiv jedine dvije odluke koje je oštećeni gospodin Davor Dragičević do sada dobio, i to protiv naredbe Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala o obustavljanju istrage protiv vještaka sudske medicine osumnjičenog Željka Karana, zbog krivičnih djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315. Krivičnog zakonika Republike Srpske i Nesavjestan rad u službi iz člana 322. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i naredbe o nesprovođenju istrage protiv Darka Ilića, Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika MUP RS, zbog krivičnog djela Teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ustavni Sud Bosne i Hercegovine jošuvijek nije odlučio o ovoj apelaciji”, ističe Feraget.

“Zbog navedenih propusta glavnog tužioca Želimira Lepira i postupajućeg tužioca Dalibora Vreće da blagovremeno pokrenu istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja od početka govorim da će do napretka u istrazi teškog ubistva Davida Dragičevića doći tek onda kada se provede tzv. ‘istraga o istrazi’. Pod tim podrazumijevam utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do toga da se umjesto djelotvorne i odgovarajuće istrage, zasnovane na stvarnim okolnostima slučaja i poznatim dokazima, istraga vodi na osnovu izmišljenih okolnosti prezentiranih na pomenutoj kriminalnoj konferenciji za štampu.

Naime, više je nego jasno da onaj ko podmeće dokaze i opstruiše istragu ubistva sasvim sigurno ima i informacije o tome ko je ubica (tj. koga se štiti podmetanjem dokaza). Obzirom da niko ne može biti tužilac u vlastitoj stvari (nemo actor in causa sua) tu tzv. ‘istragu o istrazi’ može provesti jedino Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje na žalost još uvijek ne reaguje, iako sam to zahtijevao od glavne tužiteljice Tužilaštva BiH gospođe Gordane Tadić, obzirom da se radi o slučaju kojim je nanijeta ogromna šteta interesima države Bosne i Hercegvine u svijetu (identično kao u slučaju ubistva Dženana Memića). Preostaje nam da nastavimo ovu pravnu borbu (kao i u slučaju Dženan Memić), u nadi da ćemo istu dovesti do kraja uz veliku podršku građana, medija i međunarodne zajednice”, kaže Feraget.

(Radio Sarajevo, BN TV)

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare