Danas pre­težno oblačno - BIGportal.ba
Republika Srpska / BiH Vijesti

Danas pre­težno oblačno

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno sa ki­šom i pljus­ko­vi­ma. Naj­ma­nje pa­da­vi­na se očeku­je u cen­tral­nim i is­točnim di­je­lo­vi­ma BiH.

Vje­tar slab do umje­re­ne jačine južnog smje­ra. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 16 i 22 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo + 19 ºC oblak/sun­ce
Ba­nja­lu­ka + 17 ºC oblak/ki­ša
Bi­je­lji­na + 17 ºC oblak/ki­ša
Bi­hać + 14 ºC oblak/ki­ša
Li­vno + 14 ºC oblak/ki­ša
Mos­tar + 17 ºC oblak/sun­ce
Ze­ni­ca + 19 ºC oblak/sun­ce
Tre­bi­nje + 17 ºC oblak/sun­ce

Čet­vrtak

max + 22 ºC
min. + 6 ºC
oblak/ki­ša

Pe­tak

max. + 20 ºC
min. + 6 ºC
oblak/ki­ša

NN

Danas objavljeno

Komandant KFOR-a: Nećemo tolerisati nasilje na sjeveru KiM

M.

Peru dobio prvu predsjednicu države, Boularte položila zakletvu

M.

Snažan zemljotres pogodio Indoneziju

M.

Ostavite komentar