Bra­uni sa viš­nja­ma - BIGportal.ba
Hrana i zdravlje Uncategorized

Bra­uni sa viš­nja­ma

Bra­uni sa viš­nja­ma su naš današnji prijedlog.

SAS­TOJ­CI:

5 ja­ja 

200 g šećera u pra­hu 

200 g mar­ga­ri­na

200 g crne čoko­la­de 

100 g ka­kao pra­ha

180 g bra­šna 

350 g vi­ša­nja (mo­gu i za­leđene ili viš­nje iz kom­po­ta)

PRI­PRE­MA:

Na ti­hoj va­tri is­to­pi­te mar­ga­rin sa čoko­la­dom. Ja­ja umu­ti­te sa šećerom, pa u smje­su do­daj­te is­to­pljen mar­ga­rin i čoko­la­du. Nas­ta­vi­te sa mućenjem dodajući ka­kao prah i bra­šno.

Po­tom do­daj­te viš­nje pa nas­ta­vi­te mi­je­ša­ti špa­tu­lom. Is­tre­si­te smjesu u pleh di­men­zi­ja 25 x 35 cm, pre­ko pa­pi­ra za pečenje. Ko­lač pe­ci­te 25 mi­nu­ta do po­la sa­ta na 180 ste­pe­ni, sačekaj­te da se ohla­di pa ga sije­ci­te na koc­ke.

Vri­je­me pečenja za­vi­si od rer­ne, tre­ba da se do­bi­je sočna sre­di­na i na­pu­kla ko­ri­ca.

Nezavisne

Danas objavljeno

Želite dugu kosu? Evo kako da podstaknite njen rast

D

Koh od riže

D

Med u službi zdravlja i ljepote lica

D

Ostavite komentar