13. Marta 2020.

Apel Spoljnotrgovinske komore BiH: Što hitnije uspostaviti krizne štabove

Big Portal

Naime, dosadašnji krizni štabovi su individualni i nekoordinirani, a koji malo ili nikako uključuju eksperte iz privrede.

“Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH raspolaže informacijama da su kompanije angažirane na poslovima vanjskotrgovinskog prometa kako roba tako i usluga, imaju višestruke izazove pred sobom: vrlo otežan lanac snabdijevanja, ugrožen izvoz, a samim tim i likvidnost vezanu za naplatu od inozemnih partnera, te je u pojedinim sektorima proizvodnja već počela da se svodi na minimum”, navedeno je u saopštenju STK BiH.

Obzirom da je trenutno teško izvršiti procjenu nastalih šteta ili eventualnih budućih problema STK BiH je u cilju prevazilaženja problema informiranosti napravila široki informativni blok s vrlo aktualnim i trenutno dostupnim informacijama za prevoznike i sve ostale poduzetnike (www.komorabih.ba).

Prateći dosadašnja iskustva zemalja u okruženju koje su pogođene COVID-19 virusom, a koje se većim dijelom sastoje od zdravstvene zaštite uposlenika, uspostavi sistema direktnog izvještavanja kontakt tačaka ili kriznih stožera o problemima nastalih u njihovom poslovanju i na terenu, stabilizacija lanaca snabdijevanja po modelu osiguravanja koridora za tranzit i transport roba vezanih za snabdijevanje repromaterijalima, kao i izvoz već naručenih roba, rad na adekvatnom marketinškom odnosu prema kupcima prema očekivanim zahtjevima potrošača (potrebe za određenim robama), odnos bankarskog sektora prema privrednicima u Bosni i Hercegovini, u smislu suspendiranja rata kredita, produženja rokove otplate kredita, rokova plaćanja dugova, te izrade mjera pogodnijih kreditnih linija za privrednike pogođene ovom krizom, odnos domaćeg institucionalnog financijskog sektora, kako bi se hitno donijele mjere za ublažavanje posljedica nastalih u poslovanju kompanija u spoljnotrgovinskom prometu, kao što su: odgođeno plaćanje kredita, poreza, doprinosa, PDV i akciza i slične mjere, uzimajuću u obzir efekat „VIŠE SILE“, iz komore zahtijevaju krizno upravljanje i komuniciranje.

“Svjesni situacije smatramo da, kada je u pitanju privreda u BiH ima sve elemente krize, te zahtijeva krizno upravljanje i krizno komuniciranje, a o čemu konačnu odluku možete donijeti u što kraćem roku, naravno vodeći računa da su u ovoj komunikaciji nužno potrebna angažiranja eksperata iz oblasti privrede, kao i poduzimanje adekvatnih ili pobrojanih mjera”, saopšteno je iz STK BiH.

Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u BiH i na globalnom nivou, kao medicinsko-zdravstveni problem s enormnim posljedicama na privredu, financijsku stabilnost i održivost institucija u BiH, kao i neizvjesnost trajanja istih, Komora moli da se inicijativa primi kao apel svih privrednika u Bosni i Hercegovini.

Spoljnotrgovinska komora BiH sa svim svojim raspoloživim kapacitetima, informacijskim, stručnim i drugim stoji na raspolaganju privrednicima i institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini.

Inicijativa je upućena na adrese Savjeta ministara BiH, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo saobraćaja i veza BiH, Vlade RS, Vlade FBiH, Vlade Brčko distrikta.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare