20. Februara 2023.

„U toku potpuna militarizacija sjevera Kosova“: Pismo ambasadorima Kvinte, UNMIK-u, Euleksu, Kforu…

Pismo prenosimo u celosti:”Poštovane dame i gospodo,Verujem da Vam je poznato da se na teritoriji opštine Zubin Potok sprovodi nasilno i protivpravno otimanje nepokretne imovine na sedam različitih lokacija koja se većinom nalazi u privatnom vlasništvu, od strane centralnih vlasti u Prištini sa ciljem da se na njima izgrade vojne i policijske baze, od kojih su neke već izgrađene u mestima Gornji Jasenovik i Banje. Sve se to sprovodi uz golu silu i bez poštovanja Zakona o eksproprijaciji, Ustava ali i Konvencije o ljudskim pravima sa svojim protokolom 1 (jedan) koji se koristi uz konvenciju.

Dužnost mi je da Vas, u lično ime kao doskorašnji predsednik opštine i u ime svih stanovnika opštine Zubin Potok, još jednom na to sve podsetim.Konvencija o ljudskim pravima odnosno njen protokol 1 (jedan) koji se koristi uz konvenciju, u svom prvom članu govori da svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i to pod uslovima predviđenom zakonom i opštim načelima međunarodnog prava. Pored toga, Ustavom je grantovano pravo na imovinu, kao i da se niko ne može arbitrarno lišiti lične imovine ukoliko to nije u skladu sa zakonom. Međutim, očigledno da ova prava ne važe za sve i jednako na Kosovu već isključivo zavise od samovolje trenutne Vlade. Kao i u slučaju imovine manastira Dečani, tako i u pogledu privatne imovine u opštinama na Severu Kosova.Izgradnja baze u Gornjem Jasenoviku je optočela krajem avgusta prošle godine, dok je odlukom 02/124 od 02.02.2023. godine Vlada odobrila ”dalje razmatranje zahteva na sopstvenu inicijativu za eksproprijaciju nepokretnosti” na kojoj već postoji pomenuta baza specijalne policije u okviru ”realizacije infrastrukturnih projekata od javnog interesa”. Iako se Vlada sve vreme trudi da po svaku cenu prikrije koji su to projekti od javnog interesa nigde se jasnije i očiglednije ne vidi namera i cilj svih eksproprijacija u opštinama Zubin Potok i Leposavić, nego u slučaju Gornjeg Jasenovika, odnosno da je reč o potpunoj militarizaciji severnog Kosova.Nasilničkim ponašanjem ove Vlade, odnosno potpunim nepoštovanjem domaćeg zakondavstva ali i međunarodnih dokumenta, ona je dovela u pitanje vladavinu prava, kao jednog od ključnih preduslova.

Protivpravnim oduzimanjem imovine licima koja su srpkse nacionalnosti želi se napraviti dvostruki standard, i to jedan koji je utvrđen na poštovanju zakona i međunarodnog prava koji je rezervisan za stanovništvo albanske nacionalnosti i drugi onaj koji se primenjuje isključvo upotrebom sile i dugih cevi prema imovini i stanoviništvu srpske nacionalnosti. Ogoljeno licemerije ove Vlade se ogleda i u tome da u nijednoj odredbi Zakona o eksproprijaciji ne postoji mogućnost da se eksproprijacija nepokretne imovine može izvršiti za izgradnju vojnih i policijskih baza, zbog čega izbegavaju da u odlukama navedu šta je javni cilj eksproporacije.Postupak eksproprijacije je složen i obuhvata razne faze pod strogim pravilima koje su predviđene između ostalog da se zaštiti interes vlasnika. Međutim, stanje na terenu govori nešto sasvim suprotno, a to je da je Vlada prvo uzurpirala nepokretnosti vlasnika i na istim izgradila baze specijalne policije, koje se već uveliko koriste, a onda je to pokušala da opravda kroz pravne procedurue. Opravdano je pitanje šta je razlog za donošenje retroaktivnih odluka kojim se odborava postupak eksproprijacije nekoliko meseci nakon što su izvedeni svi radovi na izgradnji policijske baze u Gornjem Jasenoviku? Da li se istim želi ispuniti puka forma ili je cilj legalizacija nasilja? Pravnog nasilja sprovedenog kroz ovaj nezakoniti postupak eksproprijacije koji suprotan svim normama domaćeg i međunarodnog zakonodavstva, ali i fizičkog, kroz nasilno, uz duge cevi, uzurpiranje imovine i gradnjom policijskih objekata na privatnim parcelama.Zakonom o eksproprijaciji (03/L-139) utvrđuje se postupak, pravila i uslovi pod kojim Vlada može sprovesti postupak eksproprijacije. Takođe, član 4. predviđa da se eksproprijacija direktno odnosi na ispunjenje zakonitog cilja, kao i da izbor imovine koja će biti eksproprijisana nije urađen radi sprovođenja diskriminacije. Dok je trećim stavom istog člana propisano za koje svrhe se može izvršiti eksproprijacija.Kršeći gore navedene odredbe Zakona o ekspropijaciji Vlada očigledno ima za cilj diskriminaciju stanovništva koje živi na teritoriji opštine Zubin Potok jer se iz odluke ne može utvrditi šta je javni cilj, ali se sa terena svakako može zaključiti da se eksproprijacija ne sprovodi sa ciljem ekonomskog blagostanja građana, za izgradnju puteva, obrazovnih ustanova ili socijalne zaštite. Uz to, ovakvim nezakonitim radnjama odnosno nasilnom uzurpacijom imovime dovodi se u pitanje egzistencija stanovništva jer je nekim vlasnicima jedini izvor prihoda bio onaj koji su ostvarivali kroz obrađivanje poljoprivrednog zemljišta ili seču šuma na parcelama koje su im uzurpirane.Donošenjem odluke br.02/124 od 02.02.2023. godine, kojom se odobrava zahtev na sopstvenu inicijativu za eksproprijaciju na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji opština Leposavić i Zubin Potok, koje navodno imaju za cilj da se izgrade infrastrukturni projekti za javni interes, osim direktnog kršenje zakona, Vlada je pokazala i da ne zna ni za koje parcele želi da izvrši eksproprijaciju niti gde se one u stvarnosti nalaze.

Za parcele iz katastarske zone Velji (Veliki) Breg koje se nalaze u opštini Zubin Potok, i u poslednjoj ali i u nekoliko predhodnih odluka, Vlada navodi da se iste nalazi u opštini Leposavić, te se sa punim pravom postavlja pitanje kakvi su to infrastrukturni projekti za koje ni sama Vlada ne zna gde će se izvoditi? Ovo je još jedan od razloga zbog čega bi ovakva nezakonita odluka koja nije utemeljena na tačnom činjeničnom i faktičkom stanju trebala biti stavljena van snage.Preporučio bih Vam da uporedite da li u ostalim delovima Kosova, naročito onim koji se graniče se Albanijom, Severnom Makedonijom ili Crnom Gorom, ima izgrađenih baza pogranične policije koje se nalaze deset i više kilometara od graničnog pojasa ili je to ipak ekskluzivno rezervisano za Sever Kosova? Bez previše muke i relativno brzo ćete ustanoviti da ne postoji ni jedna, odnosno da su opštine Zubin Potok i Leposavić jedinstvene u ovom pogledu, iz prostog razloga zato što se izgrdnjom ovih baza želi izvršiti dodatni pritisak na lokalno srpsko stanovništvo, sa ciljem njegovog zastrašivanja i odlaska sa ovih prosotora.Od Vas, međunarodnih partnera očekujemo da, u ime demokratskog i civilizovanog sveta koji predstavljate, bezrezervno insistirate na vladavini prava i jednakoj primeni zakona i međunarodnih dokumenata kao ključnog atributa svakog demokratskog društva, odnosno da oni ne mogu biti selektivno primenjivani prema srpskoj zajednici na Severu Kosova.

Pored toga, obaveza Vlade prema međunarodnim partnerima je da odluke koje donosi budu u skladu sa zakonom i da imaju za cilj ekonomski napredak i opštu dobrobit za sve a ne militarizaciju severnog Kosova i vršenje pritiska na preostalo srpsko stanovništvo. Pravo svojine u Vašim državama je apsolutno i neprikosnoveno, s’ toga očekujemo da zahtevate da sve započete radove treba pod hitno obustaviti, a dosada nezakonito izgrađeno ukloniti i vratiti imovinu na slobodno korišćenje vlasnicima.I za kraj, napomenuo bih da vlasnici obuhvaćenih neporetnosti, ali i svi stanovnci opštine Zubin Potok, nemaju drugog izbora osim da stanu u odbranu i zaštitu svojih prava koja su nam priznata ustavom, zakonom i svim međunarodnim dokumentima, koristeći sva pravna ali i druga raspoloživa demokratska sredstva”, navodi se u pismu.

Sputnjik.rs

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare