19. Marta 2023.

EU objavila: Ovo su tačke o kojima se raspravljalo u Ohridu

Ovaj Aneks je sastavni deo Sporazuma.

Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i ispuniti sve obaveze koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa, ekspeditivno i u dobroj veri.

Strane primaju k znanju da će Sporazum i Implementacioni aneks postati sastavni delovi procesa pridruživanja Kosova i Srbije Evropskoj uniji. Strane prihvataju da će EU odmah po usvajanju Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmene kriterijuma za Poglavlje 35 za Srbiju zbog novih obaveza koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda kosovske Specijalne grupe za normalizaciju podjednako će odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa.

Strane su saglasne da hitno usvoje Deklaraciju o nestalim osobama, kako je dogovoreno u okviru dijaloga uz posredstvo EU.

Radi primene člana 7 Sporazuma, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru dijaloga uz posredstvo EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdila EU.

Strane su saglasne da u roku od 30 dana formiraju Zajednički odbor za praćenje, kojim će predsedavati EU. Sprovođenje svih odredbi biće obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za nadzor.

Radi primene člana 9 Sporazuma, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi bio obezbeđen investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Pomoć neće biti distribuirana pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene.

Kosovo i Srbija se slažu da će svi članovi Sporazuma biti primenjivani nezavisno jedan od drugog.

Redosled stavova ovog Aneksa ne prejudicira redosled njihovog sprovođenja.

Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.

Svi razgovori povezani sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru dijaloga pod okriljem EU.
Kosovo i Srbija prihvataju da svako nepoštovanje sopstvenih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma postignutih u okviru dijaloga može imati direktne negativne posledice na procese njihovog pristupanja Evropskoj uniji i na finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

SPUTNJIK

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare