4. Maja 2023.

APR odbio novu upravu Partizana

Iz tog tela su poručili da nisu ispunjeni svi uslovi kako bi nova garnitura zamenila staru, koju je smenilo SD “Partizan”.

Usledila je i reakcija iz Humske i to radikalna, pa je tako fudbalska sekcija posle 78 godina istupila iz Sportskog društva “Partizan”.

Obrazloženje ovakve odluke APR-a prenosimo u celosti.

“Podnosilac registracione prijave broj BS 1644/2023, podneo je dana 04.05.2023. godine, registracionu prijavu za registraciju promene podataka o:
Fudbalski klub “Partizan”

u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i dokumentaciju zavedenu u potvrdi o podnetoj registracionoj prijavi broj BS 1644/2023.
Proveravajući ispunjenost uslova propisanih odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz sledećih razloga:

– Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019, 105/2021) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom. Odredbom člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ( Sl. glasnik 32/2016) propisano je da se uz prijavu za upis promene podataka u Registar podnosi između ostalog odluka nadležnog organa o promeni podataka, zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni podataka, izjava novoimenovanog zastupnika, odnosno likvidacionog upravnika da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu, dokaz o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje – fotokopija lične karte ili pasoša.

– Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nije dostavljena izjava novoimenovanog zastupnika da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu.
Odredbom člana 53. važećeg statuta propisano da upravni odbor ima najmanje tri člana, dok u zapisniku sa sednice upravnog odbora nije navedeno koliko tačno članova ima upravni odbor u trenutku održavanja sednice, niti je navedeno da je ispunjen kvorum za odlučivanje u skladu sa odredbom člana 57. važećeg statuta.
Odredbom člana 14. stav 1. tačka 9) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019, 105/2021) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije na osnovu koga se može utvrditi da je uplaćena naknada na tekući račun Agencije, a odredbom člana 3. stav 1.

– Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 131/22) propisana je naknada za registraciju promene podataka sportskog udruženja u Registar – u iznosu od 3100,00 dinara.
U vezi sa napred navedenim, a uvidom u podnetu dokumentaciju, utvrđeno je da nije uplaćen pravilan iznos naknade, odnosno da je uplaćen iznos od 1.500,00 dinara”,
 stoji u obrazloženju.

B92.

Podijeli vijest na:

Pretplata
Obavijesti o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregledaj sve komentare