Počelo slanje opomena za nepodnošenje poreskih prijava

Objavljeno: 31.10.2018.


Poreska uprava Republike Srpske je, u okviru implementacije novog Integrisanog informacionog sistema, pustila u rad novu funkcionalnost kojom je omogućeno automatsko kreiranje opomena i za podnošenje poreskih prijava, za šta do sada nije postojala mogućnost.
Ovo je svakako još jedan važan korak u procesu automatizacije u Poreskoj upravi Republike Srpske, ali i još jedan način da sve poreske obveznike dovedemo u ravnopravan položaj, koristeći sve prednosti koje pruža novi Integrisani informacioni sistem, koji implementiramo.

Naime, novi Integrisani informacioni sisitem je do sada omogućavao kreiranje opomena za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, ali je njegovom daljom implementacijom omogućena i ova nova funkcionalnost, koja će dodatno automatizovati, ubrzati i unaprijediti rad Poreske uprave Republike Srpske. Dakle, opomene će ubuduće biti kreirane redovno, a prema unaprijed utvrđenom planu kreiranja. Ova nova, ali i dosadašnje funkcionalnosti potvrđuju da nam implementacija novog Integrisanog informacionog sisitema u Poreskoj upravi Republike Srpske omogućava da veliki dio internih procesa u Upravi automatizujemo i na taj način preusmjerimo zaposlene na one poslove koji daju značajnije rezultate.

“Ovim putem obavještavamo poreske obveznike da u slučaju bilo kakvih neusklađenosti u evidencijama, te nejasnoća ili problema u vezi ovih novina u radu Poreske uprave RS mogu da se obrate u njihovu nadležnu područnu jedinicu Poreske uprave Republike Srpske, gdje će im biti pružena adekvatna pojašnjenja ili gdje će biti otklonjene sve eventualne nejasnoće”, navodi se u saopštenju Poreske uprave RS.

Takođe, ovim putem pozivaju poreske obveznike u RS da na vrijeme podnesu poreske prijave i na taj način izbjegnu opomene i sankcije, jer će protiv onih poreskih obveznika koji ne podnesu poreske prijave biti pokrenuti prekršajni postupci i izricane sankcije.

Inače, Zakonom o poreskom postupku RS propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniti za prekršaj poreski obveznik – pravno lice ako ne podnese poresku prijavu ili ne podnese poresku prijavu na način i u roku koji je propisan poreskim propisima, dok će se za takav prekršaj fizičko lice i preduzetnik kazniti novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

Podsjećamo da Poreska uprava Republike Srpske početkom svake godine na svojoj internet stranici objavljuje „Poreski kalendar“, kojim su definisani rokovi za podnošenje poreskih prijava sa ciljem da se poreskim obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza. Na godišnjem nivou se podnese, u prosjeku, oko 1,6 miliona poreskih prijava uključujući prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti i prijave koje se odnose na Jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa.

Nezavisne

Komentariši

Vaš e-mail neće biti objavljen. Podaci koji su neophodni obilježeni su znakom *