Doc. dr. Milan Radović: Imam znanje, iskustvo, rezultate i kontakte

Objavljeno: 21.9.2018.


,,Prava snaga čovjeka nije u nagonima već u nepokolebljivoj, spokojnoj težnji prema dobru koje čovjek određuje u mislima, izražava u riječima, i sprovodi u djelima.“ (Lav Tolstoj)
Ovim citatom bi započeli tekst o čovjeku koji čini dobra djela i svojim mukotrpnim radom i višegodišnjem iskustvom i zalaganjima svake godine dokazuje isto, da je Republici Srpskoj i njenom narodu potrebno više ovakvih osoba.

Doc. dr Milan Radović, ekonomista, profesor, privrednik i političar, nosilac brojnih prestižnih nagrada u oblasti menadžerstva, bankarstva i uspješnog poslovanja, ali prije svega – dobar čovjek.

Obrazovanje

Rođen je u Sarajevu 21.08.1974. godine, gdje je ujedno završio osnovnu školu, a Matematičku gimnaziju je pohađao u Sarajevu i Beogradu.

Svoje dalje školovanje završava u Banjoj Luci gdje stiče zvanje Diplomiranog ekonomiste na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Banja Luka, zatim završava magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju na temu ,,Strategije ALM koncepta u procesu upravljanja kreditnim rizikom banke“ odbranio je krajem 2013. godine takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

 

Poslovanje i karijera

Bogato radno iskustvo stekao je radom u više banaka u BIH, a dužnost predsjednika uprave Nove Banke AD Banja Luka obavlja od 2010. godine.

Nova banka a.d. Banja Luka dobitnik je Zlatnog BAM-a po četvrti put, dodijeljenog u kategoriji banaka sa najvećim iznosom aktive sa pretežno domaćim kapitalom.

Nosilac je nagrade za najboljeg menadžera u bankarstvu ,,Najbanka i najmenadžer regiona“ za 2014. godinu, a ovu titulu stiče i tri godine poslije, 2017. godine.

Zasluženo priznanje stiče i od Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromanager ,,Menadžer“ 2009, 2011 2012 i 2013 godine.

Takođe, ponosni je nosilac nagrade ,,Najmenadžer desetljeća“ u organizaciji Direkcije Agencije za izbor najmenadžera BIH, Jugoistočne i Srednje Evrope.

Godine 2010. i naredne 2011. godine po izboru čitalaca i žirija lista ,,Fokus“, a koji je bio pod pokroviteljstvom Vlade RS, dodijeljeno mu je priznanje za najboljeg menadžera Republike Srpske u svim kategorijama. Ova nagrada je postignuta i na osnovu doprinosa Doc. Dr Milana Radovića ukupnom razvoju privrede Republike Srpske, ali i priznanje za najboljeg menadžera Republike Srpske za 2011. godinu u kategoriji bankarstva.

Doc. Dr Milan Radović je profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu i to na predmetu ,,Finansijske institucije i tržišta,“ na smjeru Finansije i bankarstvo.

Pored svih obaveza, uspješno obavlja funkciju potpredsjednika Udruženja banaka BIH.

Takođe se ponosi titulom predsjednika Upravnog odbora Rukometnog kluba Borac M:tl.

 

Zalaganja, ideje, strategije i ciljevi

Doc. Dr Milan Radović, odnedavno potpredsjednik DNS-a, nije klasični političar, on je prije svega uspješan privrednik, što nije teško zaključiti na osnovu njegove bogate biografije i postignutih rezultata. Spremnost, obrazovanje, potencijal, znanje i iskustvo jesu glavne odlike kojima jedno društvo može da poveća svoj životni standard i kako Radović ističe, najvažnije je da u središtu djelovanja i napretka bude čovjek. Politikom otvorenih vrata kao i aktivnom komunikacijom sa građanima i svojom energijom, ovaj mladi čovjek, ako je suditi po dosadašnjim ostvarenjima, kreira formulu koja garantuje uspjeh. Ono što bi se većina pitala jeste kako neko ko je ,,novi“ političar može da doprinese sistemu i podstakne njegove promjene, ali Radović bez razmišljana odgovara da nije u trci za poziciju ili platu, jer mu ne manjka ni jedno ni drugo kako u privatnom tako i poslovnom smislu. Politiku vidi kao šansu da pomogne ljudima, ali je shvata i kao svoju moralnu obavezu prema precima, a koju bi savladao nesebičnim pružanjem stečenog znanja i iskustva i tako pomogao svoj našoj djeci i budućim pokolenjima i time omogućio bolje mjesto za život.

Odlučio sam da se politički aktiviram jer volim Srpsku i želim da je gradim za moju djecu i za svu našu djecu, kaže Radović.

Po njegovom mišljenu RS nije u trenutno zavidnom stanju, ali smatra da problemi s kojima smo suočeni nisu neriješivi, te da adekvatnim vođenjem i uspostavljanjem sistema najprije će se ublažiti, a potom otklonuti. ,,Mi treba da brinemo ne o preživljavanju već o budućnosti. To je odluka odgovornih ljudi. A investicije su nam neophodne, kako domaće tako i one iz inostranstva. Obezbijedićemo jednake stimulanse za obe kategorije uz jasne procedure koje garantuju da ćemo uvijek birati najbolje partnere.“

Svakodnevno čitamo i slušamo vijesti kako mladi svijet odlazi iz Republike Srpske jer ne vide nikakvu perspektivu ni promjene na vidiku, a sistem kao da je ravnodušan. Gospodin Radović je spreman da se zalaže za Srpsku i da je izgradi kuću zadovoljnih građana, a njegov primarni cilj jeste da zadrži mladi i obrzovani svijet pod tim krovom. Zbog toga njegova ideja jeste da se oni što prije zaposle i ostanu u svojoj domovini. Takođe, bez povoljnog ekonomskog ambijenta jedna država u velikoj mjeri je izložena prevarama i korupciji, a da bi se ovom stalo na kraj, prvo treba krenuti od povećanja životonog standarda kao i uticaju građana u odlučivanju u institucijama sistema.

Ciljevi usmjereni za poboljšanje privrede

Na osnovu podataka iz Privredne komore RS, ukupne obaveze privrede u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosile su 16,434 milijarde KM i u odnosu na 2016. godinu povećane su za 4,3 procenta. Vodeći se ovim podacima, privreda RS je na ivici ambisa.

Ipak, uz adekvatno rukovodstvo i organizaciju sa definisanim ciljevima smiješi se oporavak. Stoga, Radović ima jasne ideje za unaprijeđenje i razvoj privrede, a prije svega se osvrće na kapacitete i mogućnosti za izvoz određenih proizvoda što sa jedne strane doprinosi poboljšanju privrede, a s druge strane jača finansijsku moć RS. To se najviše odnosi na voće, povrće, vodu i druge namirnice jer zahvaljujući prirodnom bogatstvu s kojim raspolažemo, naša zemlja ima ogroman kapacitet za izvoz istih.

Uspostavljanjem nove razvojne strategije i plana razrade, Radović smatra da se broj neobrađenih oranica može u velikoj mjeri smanjiti, a to stvara stimulans kako za poljoprivrednike, tako i za agronome i zemlju. Takođe, on smatra da RS ima povoljan energetski sektor, ali nedovoljno, odnosno neadekvatno usmjeren. Reforma energetskog sektora i izmjena određenih zakonskih propisa u ovoj oblasti mogu biti pogon pravog privrednog razvoja RS, a glavni ključ uspjeha, kako on navodi, leži u kreiranju povoljnog ekonomskog ambijenta.

,,Da bismo u tome uspjeli, potrebno je da započnemo novi investicioni ciklus. Trebaju nam investicije u povećanje kapaciteta za proizvodnju električne energije.”

Ciljevi usmjereni za kvalitetnije i adekvatnije školovanje i obrazovanje

Prema najnovijim podacima, prijemni ispit za upis na prvu godinu studija, na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Banjoj Luci, polagalo je 46 kandidata, što znači da će na Univerzitetu ostati nepopunjeno više od hiljadu mjesta, odnosno 1.196. Gdje nestaju i odlaze perspektivni mladi ljudi?

Milan kao iskusan i aktuelni profesor i neko ko može da se pohvali diplomama i znanjem, smatra da obrazovni sistem naše zemlje nije loš, ali da ga svakako treba unaprijediti. Reforme koje ima za cilj da sprovede, išle bi u korak sa postojećim trendovima kao i budućim revolucijama koje će nas vrlo brzo stići u pogledu robotike, informatike i preduzetništva. Osim toga ističe da samo zdravim odnosom privrede i obrazovnog sistema promoviše se znanje, a to je ono što bi smanjilo veliki broj mladih ljudi koji svakim danom napuštaju RS.

“Nismo fer prema tim mlađim generacijama. Ja sa njima razgovaram na fakultetu, mnoge sam intervjuisao dok sam stvarao Novu banku i odgovorno tvrdim da imamo sjajne mlade generacije. Neophodno je da im otvorimo prostor da rade i da se razvijaju. Najbolji moraju prvi da dobiju priliku da rade, a najvrijedniji mogućnost da se usavršavaju i napreduju. Oni su naša budućnost i ja vjerujem da će upravo oni biti lokomotiva razvoja Republike.”

Milan Radović dobitnik mnogih priznanja uvijek skromno govori o svojim dostignućima i kontaktima koje je stekao višegodišnjim radom. Kao potencijalni budući premijer spreman je na saradnju sa ostalim organima iz RS, ali i onima na nivou BIH, jer kako kaže, to mu ne predstavlja nikakav problem s obzirom da već godinama posluje s firmama iz čitave BIH, gdje je stekao ogroman broj partnera i saradnika. Svoje kontakte je uspješno izgradio i širom svijeta.

Povećanje penzija i životnog standarda penzionera

Teška ekonomska situacija u zemlji dovela je do toga da mnoga preduzeća kasne ili su potpuno prestala uplaćivati doprinose kršeći tako zakone, nekad i uz saglasnost vlasti. Mnogi penzioneri, koji ne primaju penzije, ili čije su penzije niže nego što su očekivali, se oslanjaju na pomoć svoje djece kako bi preživjeli. Drugi su se preselili na sela gdje je život jeftiniji i gdje uzgajaju povrće i drže životinje, ali da li je to odlika jedne zemlje u XXI vijeku?

Radović se osvrnuo na ovu dramatičnu situaciju ne zaboravljajući život najstarijih, a smatra da je rješenje usklađivanje penzija sa rastom troškova života, subvencije kod kupovine ljekova, volonterska pomoć onima kojima je najpotrebnija kao i pomoć kod uplate režijskih troškova penzionera kako bi povećali njihov životni standard.

Druženje sa penzionerima

,,Kako da živim od ove penzije’, rekao nam je jedan penzioner. ,,Nije dovoljno ni za lijekove, a kamoli za život. Da sam ovo očekivao, otišao bi ko zna kuda. Sada je kasno. Bolesni smo i ja i supruga, a stigle su nas i godine.” Ovakve izjave onih koji su pošteno i vrijedno u životu radili nadajući se da dobiju samo ono što je minimum za egzistenciju, su svakodnevne i ustaljene, ali na najveću žalost, istinite.

Strategije povećanja standarda, efikasnosti i stručnosti u oblasti zdravstva

Kada je u pitanju zdravstveni sistem u Srpskoj, iskren je i napominje da se u zemlji dosta po pitanju svjetskog standarda zadovoljilo, kada je riječ o broju zdravstvenih objekata, ali da se manjak ogleda u kvalitetu i nedostatku medicinskih radnika. Nije tajna da upravo najveći broj mediscinskih radnika, a sve češće doktora, odlazi u inostranstvo, najviše u Njemačku u potrazi za boljim životom.

Njegov cilj i ideja je da pravilno usmjerava budžet u smislu omogućavanja besplatnog zdravstvenog osiguranja studenata, te uvođenje redovnih sistematskih pregleda i podsticanje prava svakog pacijenta. Veća šansa za zaposlenje u inostranstvu nagnala je domaće stanovnike I raznih drugih profila da se prekvalifikuju u medicinsku struku i obuku bijele mantile. Važno je zadržati obrazovan i stručan kadar, stimulisati ih kako povaćenjem mjesečnih primanja, tako i obukama, besplatnim semniramima i generalno boljim uslovima i samoj modernizaciji rada.

Ono što pominje, a s čim se slažu i ostali članovi DNS-a, jeste da se konkurencija poštuje, a da Milan u ovim izborima najiskrenije predstavi sebe, planove koje je sprerman realizovati i uputi na smjernice koje vode boljem i kvalitetnijem životu građana RS. Narodu je potreban i dostojanstven predstavnik kako u svojoj zemlji tako i u dijaspori sa jasnim projektima i postignutim rezultatima.

Милан Радовић
Doc. dr. Milan Radović

Lider DNS-a, Marko Pavić, takođe se slaže da predsjednik vlade je jedna vrlo složena i teška funkcija, ali DNS ima ljude koji je mogu obavljati. To treba da je neko srednjih godina, mlađi, ali već iskusan i dokazan. Potrebno je da je kandidat za tu funkciju osjetio privredu i ko se susreo sa konkretnim problemima.

,,Spreman sam da svoje znanje, iskustvo i kontakte koje imam stavim u funkciju ostvarenja tog plana, a u  centru svih tih planova mora da bude čovjek, porodica i naša obaveza da mu stvorimo šansu da živi bolje.” ističe Radović.

O Milanu Radoviću možemo objektivno da dodamo: ,,Možete biti izvrstan menadžer, a da ne postanete dobar vođa, ali ne možete biti izvrstan vođa, a da niste postali dobar menadžer.” (Elwood Chapman)

 

Svakodnevni novinski natpisi koje čitamo glase:

,,Srpsku napustilo 60.000 mladih!”

,,Penzioneri na rubu preživljavanja!”

,,Dok FBiH otkazuje zaduženja, u RS svaka druga marka ide za otplatu duga!”

,,Zaduženje RS-a postaje alarmantno!”

,,Imamo najmanje plate u region!”

,,U Banjaluci nestao mladić, u subotu izašao u grad i od tada mu se GUBI SVAKI TRAG!!!”

,,Izvoz sporo pobjeđuje uvoz!”

,,Zdravstveni radnici u RS-u bez ovjerene zdravstvene knjižice!”

 

Izbori su 7. oktobra.

Zbog svega navedenog, veoma je važno da građani iskoriste svoje pravo glasa i da utiču na izbor svojih predstavnika. Ukoliko ne izađu na izbore – neko drugi u njihovo ime donosi odluke. Građani moraju da uzmu stvar u svoje ruke i da svojim glasom utiču na to ko će biti izabran. Izbori nisu samo pravo građana, već izlazak na izbore pretpostavlja i čin preuzimanja građanske odgovornosti. Odgovornosti za svoj, ali i za živote svih građana.

Da li ste spremni za promjene ili želite da i dalje čitamo ovakve naslove?

Zato olovku u ruke i glasajte savjesno za svoju budućnost i budućnost naše djece.

 

Više informacija o radu i djelovanju Doc. dr. MILANA RADOVIĆA informisati se možete na jednom od sljedećih linkova:

Related image Facebook stranica

Image result for instagramInstagram stranica

File:WWW balloon.svg Zvanična web stranica

 

 

Image result for writing hand J.K.

 

 

Komentariši

Vaš e-mail neće biti objavljen. Podaci koji su neophodni obilježeni su znakom *