Vlada Srpske uvodi još nameta

Objavljeno: 12.6.2018.


Vlada Republike Srpske odlučila je da dodatno optereti osiguravajuća društva tako što će im namet od jedan odsto bruto premije ostvarene iz osiguranja od autoodgovornosti naplaćivati još tri godine zbog „unapređenja bezbjednosti saobraćaja“, što iz osiguravajućih kuća nazivaju otimačinom.
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju na snazi je od 14. oktobra 2015. godine i njime je predviđeno da osiguravajuća društva tri godine plaćaju jedan odsto bruto premije ostvarene iz osiguranja od autoodgovornosti. Ova zakonska obaveza trebalo je da važi do 14. oktobra ove godine.

Međutim, iako nije planiran programom rada Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu, Vlada je po hitnom postupku uputila u parlament Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Pred poslanicima je ovaj zakon 19. juna.

Izmjenama zakona obaveza osiguravajućih društava da plaćaju jedan odsto bruto premije ostvarene iz osiguranja od autoodgovornosti produžena je za još tri godine, do 14. oktobra 2021. godine.

Produženje roka naplate pomenutog nameta iniciralo je Ministarstvo saobraćaja i veza zbog, kako su naveli, potrebe daljeg finansiranje projekata u vezi sa unapređenjem bezbjednosti saobraćaja na putevima u Srpskoj.

„Potrebno je obezbijediti dodatna sredstva za finansiranje sistema bezbjednosti saobraćaja, uključujući i finansiranje aktivnosti predviđenih strateškim dokumentima Narodne skupštine Republike Srpske u oblasti bezbjednosti saobraćaja, uz napomenu da je realizacija tih aktivnosti predmet multidisciplinarnog djelovanja više nadležnih organa i organizacija“, istaknuto je u obrazloženju Vlade.

Dodaju da bi u suprotnom bila ugrožena realizacija četvrte faze aktivnosti predviđenih Strategijom bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske za period 2018-2022. godina.

Pored pomenute izmjene zakona, propisano je i da osiguravajuća društva sa sjedištem u Brčko Distriktu budu obveznici plaćanja navedene naknade, s obzirom da ranije za njih ova obaveza nije bila propisana.

U Vladi RS priznaju da će produženje roka, sa propisane tri godine, na period od šest godina, predstavljati dodatni trošak za osiguravajuća društva.

Na osnovu naplate pomenutog nameta od osiguravajućih kuća, od oktobra 2015. do kraja 2017. godine, u budžet Srpske slilo se više od 2,5 miliona KM.

Predsjednik Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske Milomir Durmić rekao je da su osiguravajuća društva jedina koja plaćaju naknadu koja se „navodno“ usmjerava u prevenciju bezbjednosti saobraćaja.

„To je apsurdno i to smatramo klasičnom otimačinom. U prethodne tri godine po tom osnovu je skupljeno blizu tri miliona maraka, a nikada nismo imali izvještaj da li je taj novac namjenski trošen, niti analizu da li to ima efekata“, rekao je Durmić.

Dodao je da ih iz Vlade niko nije zvao na konsultacije u vezi sa izmjenom zakona, te da je sve politička igra kako bi se obezbijedilo finasiranje institucija koje zapošljavaju stranački kadar.

(Capital)

Komentariši

Vaš e-mail neće biti objavljen. Podaci koji su neophodni obilježeni su znakom *