Povećanje kapitala NLB Banke Banjaluka za 11,4 miliona KM

Objavljeno: 1.6.2018.


Na godišnjoj Skupštini akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka održanoj 29.05.2018. godine u Banjoj Luci usvojeni su svi redovni finansijski izvještaji i izvještaji o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2017. godinu, kao i izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.
Pored Plana poslovanja Banke za period 2018. – 2022. godine, usvojena je i odluka o utvrđivanju i raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2017.godinu. Dobit NLB Banke a.d. Banja Luka od 45,2 miliona KM raspoređuje se za isplatu dividende akcionarima NLB Banke a.d. Banja Luka u iznosu od 33,8 miliona KM i povećanje kapitala Banke u iznosu od 11,4 miliona KM (zakonske rezerve i zadržana dobit).

Prema riječima Predsjednika Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka, gospodina Radovana Bajića, “Dobit i uspjeh u svim segmentima poslovanja u 2017. godini rezultat su dugogodišnjeg pozitivnog poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka i posvećenosti  komitentima banke i njihovim potrebama. Komitenti Banke imaju odgovoran odnos prema Banci, kreditnim i drugim obavezama.
Izuzetno angažovanje zaposlenih radnika i članova organa upravljanja, kao i učešće NLB d.d. Ljubljana kao dominantnog akcionara, doprinijeli su tome da NLB Banka Banja Luka ostvari lidersku poziciju na tržištu.“

 

Komentariši

Vaš e-mail neće biti objavljen. Podaci koji su neophodni obilježeni su znakom *