Čiji kupci troše najviše na dodatnu opremu?

Kako savremena tehnologija postaje sofisticiranija, tako dodatna oprema postaje sve važniji faktor u izboru automobile.