Krivično djelo – nesavjestan rad?

Objavljeno: 3.8.2017.


Policijska uprava /PU/ Doboj podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj protiv Bobar Banke Bijeljina u stečaju, zbog osnova sumnje da je privredno društvo kao pravno lice počinilo krivično djelo nesavjestan rad u službi.
Iz policije navode da je uprava ove banke sačinila i u oktobru 2011. godine odobrila interni akt “Procedura za odobravanje kredita fizičkim licima” sa prilogom bjanko ugovora o namjenski oročenom depozitu sa predviđenom kamatom na oročena sredstva, a koji su u suprotnosti sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH.

Zakonom je utvrđeno da su depoziti koji se čuvaju u aranžmanu pohranjivanja sa bankom-namjenski depoziti, a da je za takve depozite Bobar banka Bijeljina isključena iz osiguranja, jer nije plaćala premiju osiguranja Agenciji za osiguranje depozita BiH.

Navedeni interni akt banke je bio obavezujući i sistemski obrazac prilikom dodjele kredita u filijalama Bobar banke Bijeljina.

Zbog nesavjesnog rada u službi PU Doboj je 15. juna Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela izvještaj protiv S.Z. iz Teslića koja je, kao odgovorno lice dobojske filijale Bobar banke, u aprilu 2013. godine sa klijentom zaključila dva ugovora o namjenski oročenom depozitu, u kojim je navela da su oročena namjenska sredstva osigurana kod Agencije za osiguranje depozita BiH.

Radnica je znala ili bila dužna da zna da Bobar banka Bijeljina sa navedenom agencijom nije imala ugovor o plaćanju premije osiguranja i da garancija navedena u ugovoru nije mogla biti realizovana.

Nakon pokretanja postupka likvidacije Bobar banke Bijeljina oštećeni klijent, koji je prema banci izmirio svoje obaveze po osnovu ugovora o kreditu, nije mogao podići oročena novčana sredstva u iznosu od 10.526,64 evra.

(Agencije)

Komentariši

Vaš e-mail neće biti objavljen. Podaci koji su neophodni obilježeni su znakom *