U Parlamenta BiH u 2016. mjesečno popili i pojeli po 1.000 KM

Objavljeno: 31.7.2017.


Zaključno sa 31. decembrom 2016. u Parlamentarnoj skupštini BiH potrošeno je blizu 130.000 KM na usluge reprezentacije
Zaključno sa 31. decembrom 2016. u Parlamentarnoj skupštini BiH potrošeno je blizu 130.000 KM na usluge reprezentacije, pri čemu članovi kolegijuma oba doma parlamenta (njih šestoro) imaju pravo na po 1.000 KM mjesečno za ove namjene, što je za oko 120 KM više od prosječne bh. plate!

U izvještaju o poslovanju parlamenta BiH, državni revizori navode kako je pravilnikom određeno da ovim zvaničnicima pripada pravo na po 500 KM za internu reprezentaciju, te isto toliko “u slučaju obavljanja međunarodnih aktivnosti od interesa za parlament BiH”.

“Uvidom u određene račune sredstava interne reprezentacije, uočeno je da su pojedini korisnici, u okviru dozvoljenih limita, koristili usluge hrane i pića bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška”, upozoravaju revizori.

Inače, parlament BiH u 2016. raspolagao je s oko 16 miliona KM budžeta, a dobar dio ovih sredstava, što se vidi iz izvještaja, je nemilice trošen.

Tako revizori primjećuju da su izdaci samo za putne troškove iznosili oko 850.000 KM, kao i da su u odnosu na prethodnu godinu, nakon restrukturiranja, uvećani za oko 125.000 KM.

“Primjetili smo da jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja izaslanstava ili, bolje rečeno, pratećeg osoblja zastupnika i izaslanika (prevodioci, savjetnici itd.), što dobrim dijelom utiče na povećanje putnih troškova”, utvrdili su revizori, ponovo preporučujući parlamentu njihovu racionalizaciju.

Kada je u pitanju izvršenje budžeta, na bruto plate i naknade potrošeno je oko 9,8 miliona, naknade troškova zaposlenih iznosile su oko 1,56 miliona, putni troškovi, kao što smo naveli, oko 850.000 KM, telefonske i poštanske usluge oko 153.000, a ugovorene i “druge usluge” oko 1,98 miliona KM.

Revizija i dalje nije zadovoljna regulisanjem plata.

“Smatramo da je nužno sva prava i obveze regulisati kroz zakonska rješenja kojim bi se obuhvatile i uvažile sve specifičnosti Parlamentarne skupštine, a ne internim aktima, kao do sada, sve u cilju transparentnog i zakonitog uređivanja ove vrlo značajne kategorije trošenja javnih sredstava”, ističu oni.
Prema izvještaju, 33.000 KM isplaćeno je na ime otpremnina zbog “odlaska u penziju”, dok je na ime naknada uposlenih izdvojeno 1,56 miliona KM. Poseban akcent revizija stavlja na isplate paušala poslanicima i delegatima u PS BiH, u visini oko 488.000 KM!

“Za obavljanje zastupničke i izaslaničke dužnosti pripada pravo na mjesečni paušal bez obzira na radno-pravni status. Visina se utvrđuje množenjem osnovice plate (475,69 KM) sa koeficijentom 1,50, što na mjesečnom nivou iznosi 713,54 KM. Internim aktima još nije precizno definisano šta se podrazumijeva pod ‘obavljanjem zastupničke i izaslaničke dužnosti’, suština i namjena, i ponovo ističemo potrebu preciznijeg i transparentnijeg definisanja navedene naknade”, upozoravaju revizori.

U svom opširnom izvještaju reviziri su uputli još mnoge zamjerke koje se uglavnom odnose na veliku rastrošnost u parlamentu BiH, koja se ponavlja iz godine u godinu, ali uprkos svemu parlament je dobio pozitivno mišljenje revizije, što ponovo implicira na mogućnost političkog uticaja na ove procese.

Nezavisne novine

Komentariši

Vaš e-mail neće biti objavljen. Podaci koji su neophodni obilježeni su znakom *